Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2004

February 10, 2005 08:00

• Omsättningen för helåret uppgick till 58 073 (57 754) MSEK, en ökning med 0,6%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 14 940 (13 824) MSEK, en ökning med 8,1%. För jämförbara enheter och valutaeffekter ökade omsättningen under helåret med 3,3% eller 1 892 MSEK.

• Antalet passagerare ökade med 4,4% till 32,4 miljoner passagerare.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för helåret till 4 383 (3 761) MSEK och för fjärde kvartalet till 1 181 (814) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär uppgick för helåret till –1 813 (-2 221) MSEK och för fjärde kvartalet –344 (-415) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –1 945 (-1 470) MSEK samt för fjärde kvartalet till -419 (-245) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -1 872 (-1 415) MSEK samt för fjärde kvartalet till -636 (-581) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden januari-december 2004 blev 9% (7%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för -11,38 (-8,60) SEK för helåret och för fjärde kvartalet -3,87 (-3,53) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 67,84 (79,84) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here