Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2004

February 10, 2005 08:00

• Omsättningen för helåret uppgick till 58 073 (57 754) MSEK, en ökning med 0,6%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 14 940 (13 824) MSEK, en ökning med 8,1%. För jämförbara enheter och valutaeffekter ökade omsättningen under helåret med 3,3% eller 1 892 MSEK.

• Antalet passagerare ökade med 4,4% till 32,4 miljoner passagerare.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för helåret till 4 383 (3 761) MSEK och för fjärde kvartalet till 1 181 (814) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär uppgick för helåret till –1 813 (-2 221) MSEK och för fjärde kvartalet –344 (-415) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till –1 945 (-1 470) MSEK samt för fjärde kvartalet till -419 (-245) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -1 872 (-1 415) MSEK samt för fjärde kvartalet till -636 (-581) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden januari-december 2004 blev 9% (7%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för -11,38 (-8,60) SEK för helåret och för fjärde kvartalet -3,87 (-3,53) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 67,84 (79,84) SEK.

 

Latest news