Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2005

August 17, 2005 08:00

• Omsättningen för halvåret uppgick till 29 033 (27 710) MSEK, en ökning med 4,8%.

• Antalet passagerare under första halvåret ökade med 3,2% till 16,7 miljoner.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) förbättrades med 700 MSEK och uppgick för andra kvartalet till 2 193 (1 493) MSEK och för halvåret till 2 372 (1 449) MSEK.

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade för andra kvartalet med 698 MSEK till 949 (251) MSEK samt uppgick till -99 (-1 006) MSEK för halvåret.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 526 MSEK samt uppgick för andra kvartalet till 579 (53) MSEK. För halvåret uppgick resultatet till -733 (-1 535) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick för andra kvartalet till 590 (44) MSEK, samt till -700 (-1 496) MSEK för halvåret.

• Periodens resultat uppgick för andra kvartalet till 499 (147) MSEK och till -472 (-1 227) MSEK för halvåret.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2004-juni 2005 blev 11% (8%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för halvåret -2,85 (-7,40) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,28 (72,67) SEK.

 

Latest news