Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Juni 2005

August 17, 2005 08:00

• Omsättningen för halvåret uppgick till 29 033 (27 710) MSEK, en ökning med 4,8%.

• Antalet passagerare under första halvåret ökade med 3,2% till 16,7 miljoner.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) förbättrades med 700 MSEK och uppgick för andra kvartalet till 2 193 (1 493) MSEK och för halvåret till 2 372 (1 449) MSEK.

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade för andra kvartalet med 698 MSEK till 949 (251) MSEK samt uppgick till -99 (-1 006) MSEK för halvåret.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 526 MSEK samt uppgick för andra kvartalet till 579 (53) MSEK. För halvåret uppgick resultatet till -733 (-1 535) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick för andra kvartalet till 590 (44) MSEK, samt till -700 (-1 496) MSEK för halvåret.

• Periodens resultat uppgick för andra kvartalet till 499 (147) MSEK och till -472 (-1 227) MSEK för halvåret.

• CFROI för tolvmånadersperioden juli 2004-juni 2005 blev 11% (8%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för halvåret -2,85 (-7,40) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 72,28 (72,67) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here