Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2005

November 8, 2005 08:00

• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 45 600 (43 133) MSEK, en ökning med 5,7%.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) förbättrades med 358 MSEK och uppgick för tredje kvartalet till 2 111 (1 753) MSEK och för niomånadersperioden till 4 483 (3 202) MSEK.

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade för tredje kvartalet med 425 MSEK till 802 (377) MSEK samt uppgick till 703 (-629) MSEK för niomånadersperioden.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 421 MSEK samt uppgick för tredje kvartalet till 619 (198) MSEK. För niomånadersperioden uppgick resultatet till -114 (-1 337) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick för tredje kvartalet till 545 (102) MSEK samt till -155 (-1 394) MSEK för niomånadersperioden.

• Periodens resultat uppgick för tredje kvartalet till 529 (133) MSEK och till 57 (-1 094) MSEK för niomånadersperioden.

• CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2004-september 2005 blev 12% (8%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för niomånadersperioden 0,18 (-6,72) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 76,22 (73,40) SEK.

 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here