Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-September 2005

November 8, 2005 08:00

• Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till 45 600 (43 133) MSEK, en ökning med 5,7%.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) förbättrades med 358 MSEK och uppgick för tredje kvartalet till 2 111 (1 753) MSEK och för niomånadersperioden till 4 483 (3 202) MSEK.

• Rörelseresultatet (EBIT) ökade för tredje kvartalet med 425 MSEK till 802 (377) MSEK samt uppgick till 703 (-629) MSEK för niomånadersperioden.

• Resultat före realisationsvinster och poster av engångskaraktär förbättrades med 421 MSEK samt uppgick för tredje kvartalet till 619 (198) MSEK. För niomånadersperioden uppgick resultatet till -114 (-1 337) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick för tredje kvartalet till 545 (102) MSEK samt till -155 (-1 394) MSEK för niomånadersperioden.

• Periodens resultat uppgick för tredje kvartalet till 529 (133) MSEK och till 57 (-1 094) MSEK för niomånadersperioden.

• CFROI för tolvmånadersperioden oktober 2004-september 2005 blev 12% (8%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för niomånadersperioden 0,18 (-6,72) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 76,22 (73,40) SEK.

 

Latest news