Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS/SGS frifunnet i søksmålet fra tidligere Braathens ansatte

March 18, 2005 15:07

Borgarting lagmannsrett har stadfestet Asker og Bærum Tingretts frifinnende dom mot SAS.

LO og YS hadde på vegne av tidligere Braathens ansatte reist søksmål mot SAS/SAS Ground Services (SGS) etter at SAS/SGS overtok Braathens ground handlingsvirksomhet høsten 2002.

Lagmannsretten slår fast at det ikke er foretatt noen usaklige oppsigelser, og at overtakelsen ikke er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse. Lagmannsretten gir dermed sin støtte til SAS’ vurderinger og handlemåte.

SAS/SGS er tilfreds med at de rettslige og forretningsmessige vurderinger som er gjort har fått sin tilslutning fra domstolene.

Ground handlingvirksomheten er ytterst konkurranseutsatt og det er derfor viktig at de forutsetninger som ble lagt til grunn for at SGS skulle være konkurransedyktig i dag er akseptert av domstolene.

For ytterligere informasjon kontakt:

Administrerende direktør i SAS Ground Services Norway AS
Ola H. Strand på tlf: 95 71 80 42 eller via e-post: ola-henrik.strand@sas.no

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here