Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändringar i valberedningen för SAS AB

October 23, 2006 13:00

Vid årsstämman i SAS AB den 20 april 2006 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande och via bolagets hemsida.

SAS AB har nu informerats om följande ändringar:

Den svenska staten har meddelat att Jonas Iversen, som representerat aktieägaren svenska staten, har ersatts av Malin Björkmo, departementsråd och chef för Enheten för statligt ägande i svenska Näringsdepartementet.

Den danska staten har meddelat att Jacob Heinsen, som representerat aktieägaren danska staten, har ersatts av Peter Brixen, kontorchef vid danska Finansministeriet.

Efter ovanstående ändringar består valberedningen av följande sex personer:

Malin Björkmo, Näringsdepartementet, för svenska staten
Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten
Reier Söberg, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Mathias Pedersen, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Henrik Michael Normann, för Danske Bank
Jarl Ulvin, för Odin Forvaltning

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here