Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Gardermoen blir fortsatt en av tre hovedbaser for flyvedlikehold i Norden – avdeling i Stavanger legges ned

June 12, 2006 17:58

(Stockholm, 12. juni 2006) Styret i SAS Technical Services AB (STS) har i dag besluttet å samle virksomheten for flyvedlikehold rundt de tre hovedflyplassene i Skandinavia. Dette medfører blant annet at avdelingen på Sola ved Stavanger legges ned med virkning fra 31.08.2006.En gruppe som har utredet STS’ fremtidige virksomhet leverte sin anbefaling 1. juni i år. Konklusjonen var klar: Samle alt flyvedlikehold og legge det dit hvor trafikken og kundegrunnlaget er størst – til de tre hovedflyplassene i Norge, Sverige og Danmark.

Styreleder i STS, Håkan Ericson, sier i en kommentar at styret var enstemmig i hva som vil være riktig for selskapet. ”For å kunne skape en solid plattform for STS’ fremtidige virksomhet, er vi nødt til å tilpasse oss markedet. Markedet, som preges av globale aktører og tilbydere fra lavkostland, krever lavere priser. Lavere priser makter vi ikke uten å senke kostnadene våre, samtidig som vi må sørge for tilnærmet full kapasitetsutnyttelse,” sier Håkan Ericson. ”Ved å konsentrere vårt tilbud om flyvedlikehold til hovedflyplassene i Skandinavia, skaper vi sterke produksjonsenheter der hvor etterspørselen er størst. Derved sikrer vi fremtidsgrunnlaget for flest mulig av våre 2.500 medarbeidere.”

Nærmere 700 medarbeidere på Gardermoen vil utgjøre den fremtidig største enheten i STS. 265 medarbeidere i Stavanger berøres av nedleggingen og styreleder i denne delen av virksomheten, Per Magne Mathisen, beklager det faktum at verdifull kompetanse nå må gis slipp på. ”265 medarbeidere har gjennom mange år gjort en fantastisk jobb og opprettholdt et særdeles kompetent teknisk miljø i Stavanger.”

Driften ved STS’ virksomhet i Stavanger vil nå gradvis trappes ned, samtidig som et større program for å hjelpe de ansatte over i nytt arbeid umiddelbart igangsettes. Alle ansatte er sikret lønn ut året, og ansatte over 59 år er garantert jobb videre i SAS-konsernet.

De ansatte i STS ble tidligere i dag orientert om styrets beslutning. Med bakgrunn i sakens alvorlige karakter og store betydning for mange mennesker, har konsernsjef Jørgen Lindegaard besluttet at dagens vedtak skal forelegges SAS’ konsernstyre i møte 15. juni 2006.

Kontaktpersoner for nærmere opplysninger:

Håkan Ericson, styreleder i SAS Technical Services AB og Executive Vice President i SAS AB.
Telefon: + 46 70 997 5004
Per Magne Mathisen, styreleder i BTS AS og direktør for tungt flyvedlikehold i STS AB.
Telefon: + 47 957 16 655
For personalspørsmål, vennligst kontakt Svein Oppegaard, personaldirektør i STS AB.
Telefon: +47 957 18 794
______________________________________________________________________SAS Technical Services AB is the leading provider of aircraft maintenance in the Nordic region. The company has approximately 2.500 employees and a turnaround of around 550 million Euros.
The services and products offered include Line Maintenance, Airframe Maintenance with Base- and Heavy Maintenance, Engineering Services, Engine Management, Component Management and Maintenance Training.
The head office is located in Stockholm at Arlanda Airport. Production bases are located in Stockholm, Copenhagen, Oslo, Stavanger, Tallinn, Bergen and Gothenburg. Furthermore, there are some 80 line stations all over the world.
SAS Technical Services AB is a fully owned subsidiary of SAS AB and a member of the Airline Support Businesses of the SAS Group.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here