Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Gardermoen blir fortsatt en av tre hovedbaser for flyvedlikehold i Norden – avdeling på Sola legges ned

June 15, 2006 18:00

Styret i SAS-konsernet har i dag gjennomgått grunnlaget for den beslutningen om nedleggelse av Sola-basen ved Stavanger som styret i SAS Technical Services (STS) tok den 12. juni. SAS-konsernets styre bekreftet den tidligere beslutningen. Dermed er det klart at Sola-basen ved Stavanger legges ned med virkning fra 31. august.”For å kunne skape en solid plattform for STS’ fremtidige virksomhet, er vi nødt til å tilpasse oss markedet. Markedet, som i stadig sterkere grad preges av globale aktører og tilbydere fra lavkostland, krever lavere priser. Lavere priser makter vi ikke uten å senke kostnadene våre, samtidig som vi må sørge for kraftig forbedret kapasitetsutnyttelse”, sier styreleder i STS, Håkan Ericson.

STS samler nå alt flyvedlikehold der hvor trafikken og kundegrunnlaget er størst – til de tre basene som er lokalisert i tilknytning til hovedflyplassene i Danmark, Norge og Sverige.

265 medarbeidere i Stavanger blir berørt av nedleggelsen og styreleder i Braathens Technical Services, Per Magne Mathisen, beklager det faktum at verdifull kompetanse nå må gis slipp på. ”265 medarbeidere har gjennom mange år gjort en fantastisk jobb og opprettholdt et særdeles kompetent teknisk miljø i Stavanger.”

Virksomheten i Stavanger vil nå gradvis trappes ned, samtidig som et større program for å hjelpe de ansatte over i nytt arbeid er igangsatt. Alle ansatte er sikret lønn minimum ut året, og ansatte over 59 år vil bli tilbudt annet arbeid enten i det aktive Stavangermiljøet eller i STS’ øvrige virksomheter.

Kontaktperson for nærmere opplysninger:

Per Magne Mathisen, Vice President, SAS Technical Services
Telefon: + 47 957 16655

Latest news