Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny ledamot i valberedningen för SAS AB

December 11, 2006 09:48

Vid årsstämman i SAS AB den 20 april 2006 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning och efterföljande förändringar har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelanden och via bolagets hemsida.

SAS AB har nu informerats om följande ändring:

Odin Forvaltning, som har varit representerad i valberedningen genom Jarl Ulvin, har meddelat att man inte längre är aktieägare i SAS AB och därför ställt sin plats i valberedningen till förfogande.

Valberedningen, som i enlighet med årsstämmans beslutade riktlinjer har att utse någon annan röstmässigt betydande aktieägare att utgöra ny ledamot i valberedningen i avgående ledamots ställe, har beslutat utse SEB Fonder, företrätt av Conny Karlsson, till ny ledamot av valberedningen.

SEB Fonders samlade aktieinnehav i SAS AB uppgick till 2,2% per den 28 november 2006.

Efter ovanstående ändringar består valberedningen av följande sex personer:

Malin Björkmo, Näringsdepartementet, för svenska staten (ordförande för valberedningen)
Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten
Reier Söberg, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Mathias Pedersen, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Henrik Michael Normann, för Danske Bank
Conny Karlsson, för SEB Fonder

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here