Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny ledamot i valberedningen för SAS AB

December 11, 2006 09:48

Vid årsstämman i SAS AB den 20 april 2006 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning och efterföljande förändringar har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelanden och via bolagets hemsida.

SAS AB har nu informerats om följande ändring:

Odin Forvaltning, som har varit representerad i valberedningen genom Jarl Ulvin, har meddelat att man inte längre är aktieägare i SAS AB och därför ställt sin plats i valberedningen till förfogande.

Valberedningen, som i enlighet med årsstämmans beslutade riktlinjer har att utse någon annan röstmässigt betydande aktieägare att utgöra ny ledamot i valberedningen i avgående ledamots ställe, har beslutat utse SEB Fonder, företrätt av Conny Karlsson, till ny ledamot av valberedningen.

SEB Fonders samlade aktieinnehav i SAS AB uppgick till 2,2% per den 28 november 2006.

Efter ovanstående ändringar består valberedningen av följande sex personer:

Malin Björkmo, Näringsdepartementet, för svenska staten (ordförande för valberedningen)
Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten
Reier Söberg, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Mathias Pedersen, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Henrik Michael Normann, för Danske Bank
Conny Karlsson, för SEB Fonder

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news