Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Piloter må levere legeerklæring

January 24, 2006 16:51

Mandag og tirsdag har tusenvis av SAS Braathens’ passasjerer opplevd flykaos, som følge av en fordobling i antall egenmeldinger fra selskapets piloter som er medlemmer i Norske SAS-flygeres forening. Sykefraværet blant disse pilotene mandag og tirsdag er på over 20 prosent. I snitt var sykefraværet blant SAS Braathens’ piloter rundt 4 prosent i 2005.

Ordningen med egenmelding er basert på gjensidig tillit. På bakgrunn av den dramatiske økningen i sykefraværet mener ledelsen i SAS Braathens det er grunn til å spørre om sykmeldingene er en aksjon, og krever nå legeerklæring. Det vil i praksis si at selskapet ikke aksepterer egenmeldinger fra sine piloter. Kravet om legeerklæring gjøres med hjemmel i Folketrygdloven.

– Dette er et alvorlig tiltak som vi helst skulle ha sluppet, sier adm. dir. Petter Jansen. – Vi ser imidlertid ingen annen utvei. Sykmeldingene de siste dagene rammer tusenvis av våre passasjerer, og vi vil gjøre det som er nødvendig for å avklare om dette er en ulovlig aksjon.

– Gjennom kravet om legeerklæring gir vi nå pilotene våre muligheten til å fjerne all tvil rundt hvorvidt sykmeldingene er reelle eller ikke. Vi kobler inn bedriftshelsetjenesten og sørger for å stille leger til rådighet, slik at det blir klarhet i situasjonen.

I en melding som selskapets ledelse har sendt til pilotene tirsdag heter det:
Det er med stor beklagelse jeg registrerer et ekstraordinært høyt sykefraværet blant pilotene i SAS Braathens. Dette medfører store belastninger for våre kunder og øvrige ansatte. Det høye sykefraværet må ses i forbindelse med overføring av ansettelsesforholdet og ansvaret for kollektivforhandlingene for SAS-pilotene fra SAS-konsortiet til de nasjonale flyselskapene (herunder SAS Braathens).

Vi viser til Folketrygdlovens § 8 – 27, siste ledd og meddeler med dette at alle piloter i SAS Braathens med øyeblikkelig virkning fratas retten til å bruke egenmelding. Ethvert sykefravær må derfor inntil videre legitimeres med sykemelding fra lege. Dette gjelder også de som allerede er fraværende på egenmelding. Disse må legitimere eventuelt fortsatt fravær med sykemelding fra og med 25.1.2006.

Folketrygdlovens § 8-27, siste ledd lyder:

“Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring fra første fraværsdag så lenge aksjonen varer.”

Antallet egenmeldinger fra medlemmer i norske SAS-piloters forening ble mandag fordoblet. Dette skjedde samtidig med at 150 av foreningens danske medlemmer la ned arbeidet i Danmark, i protest mot at SAS-konsernet vil fjerne de skandinaviske pilotenes felles arbeidsavtale og erstatte den med nasjonale avtaler.

For mer informasjon

Kommunikasjonsdirektør Cathrine Foss Stene, tlf. 9571 5516
Informasjonssjef Siv Meisingseth, tlf. 9571 6145

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here