Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL.)(1) DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2006

October 26, 2006 07:09

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2006 – Fortsatt intäkts- och rörelseresultattillväxt

• 22,6% ökning av koncernens intäkter till 180,0 ( 146,9) MEUR.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 9,8 (18,8) MEUR.
• Resultat per aktie före utspädning(2) uppgick till 70,8 (160,2) EUR, baserat på
100 000 utestående aktier.
• 22,5% ökning av koncernens rörelseresultat före hyra, avskrivningar, finansiella poster och skatt (EBITDAR) till 63,0 (51,4) MEUR, med en EBITDAR-marginal på 35,0% (35,0%).
• 13,0% ökning av koncernens rörelseresultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt (EBITDA) till 18,6 (16,5) MEUR, med en EBITDA-marginal på 10,4% (11,2%).
• Intäkter per tillgängligt rum (RevPAR) (inklusive leasade hotell och hotell via managementkontrakt) uppgick till 74 (72) EUR och beläggningsgraden uppgick till 74% (74%).

Väsentliga händelser nio månader 2006 – Stadig förbättring av EBITDA-marginalen

• 24,3% ökning av koncernens intäkter till 521,9 (419,7) MEUR.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 20,2 (12,4) MEUR.
• Resultat per aktie före utspädning(2) uppgick till 119,3 (96,1) EUR.
• Koncernens eget kapital per aktie(2) uppgår till 1 007,29 EUR (dec 2005 888,72)
• Ökning av koncernens rörelseresultat före hyra, avskrivningar, finansiella poster och skatt (EBITDAR) med 37,3% till 174,7 (127,3) MEUR, med en EBITDAR-marginal på 33,5% (30,3%).
• Ökning av koncernens rörelseresultat före avskrivningar, finansiella poster och skatt (EBITDA) med 75,6% till 43,6 (24,8) MEUR, med en EBITDA-marginal på upp till 8,4% (5,9%).
• Intäkter per tillgängligt rum (RevPAR) (inklusive leasade hotell och hotell via managementkontrakt) ökade med 7,5% till 72 (67) EUR, och beläggningsgraden uppgick till 70% (68%).
• Rezidor ingick 23 avtal för nya hotell under niomånadersperioden, motsvarande 5 485 rum. De 23 avtalen innefattade 4 leasade och 19 managementhotell.
• SAS-koncernen meddelade den 22 juni sin avsikt att förbereda för en börsintroduktion av koncernens hotellrörelse, Rezidor Hotel Group AB (“Rezidor”) genom en marknadsintroduktion på Stockholmsbörsen. Denna morgon, den 26 oktober, meddelade SAS sin avsikt att börsnotera Rezidor. Marknadsintroduktionen förväntas vara genomförd vid årsskiftet beroende på rådande marknadsförhållanden och det beslut som fattas av SAS’ styrelse. Carlson Hotels Worldwide har uttalat sin avsikt att kvarstå som en betydande aktieägare i bolaget.

(1) Rezidor SAS Hospitality Group AB under namnändring till Rezidor Hotel Group AB
(2) Påverkat av minoritetsintresse hänförlig till preferensaktier som efter balansdagen har övertagits av moderbolaget. Se Avsnitt 2 nedan för en utförligare beskrivning.

För frågor gällande innehållet i denna rapport, kontakta
Knut Kleiven (Vice VD och CFO) på +32.2.702.92.00 eller
Per Blixt (Head of Corporate Communications & Investor Relations) at +32.2.702.92.24 (direkt) eller på +32.477.760.267 (mobil).Rezidor är ett av världens snabbast växande bolag i hotellbranschen och har per den 30 september 2006 272 hotell i drift eller under utveckling i sammanlagt 47 länder. Rezidor driver, i egen regi och genom franchiseavtal, Radisson Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn och Country Inn i Europa, Mellanöstern och Afrika. I dagsläget äger SAS-koncernen och Carlson Hotels Worldwide 75 respektive 25 % av aktierna i Rezidor SAS. I november 2005 tecknade Rezidor ett världsomfattande licensavtal med det italienska modehuset Missoni för att utveckla och driva livsstilshotell under ett gemensamt varumärke: Hotel Missoni. Rezidor huvudkontor är baserat i Bryssel. För mer information om Rezidor och dess varumärken, besök www.rezidorsas.com.

Latest news