Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens' april-tall preget av streik og påske

May 8, 2006 12:30

SAS Braathens’ trafikktall for april bærer tydelig preg av streiken blant medlemmene av Norsk Kabinforening i begynnelsen av måneden. Også påsken som var i april, mot mars i fjor, påvirket tallene. Selskapet transporterte totalt 707.100 passasjerer i april i år, mot 776.200 i samme måned i fjor. Nedgangen i antall passasjerer var på 8,9 prosent.

Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) var det en økning i trafikken på 4 prosent, mens kapasiteten (ASK) ble redusert med 6,7 prosent i forhold til april 2005. Gjennomsnittlig kabinfaktor for måneden var 69,9 prosent, som tilsvarer en økning på 7,4 prosentpoeng.

På rutene i Norge hadde SAS Braathens 513.900 passasjerer i april. Det var 14,6 prosent færre enn i samme måned i fjor. I RPK sank trafikken med 9,1 prosent, mens ASK ble redusert med 16,7 prosent. Kabinfaktoren på 66 prosent var 5,5 prosentpoeng høyere enn ett år tidligere.

På selskapets europeiske rutenett økte antall passasjerer med 15,9 prosent til 168.500. I betalte passasjerkilometer var økningen på 22,7 prosent, og den tilbudte kapasiteten var 8,1 prosent høyere enn i april 2005. Kabinfaktoren på Europa-rutene var 8,8 prosentenheter høyere enn for ett år siden, og endte på 74,5 prosent.

SAS Braathens transporterte 24.700 passasjerer på sine intraskandinaviske flyvninger i april, en nedgang på 15,6 prosent. Uttrykt i RPK var det tale om en minskning på 15,6 prosent, og ASK var 20,2 prosent lavere enn året før. Med en økning på 3,3 prosentenheter ble kabinfaktoren på dette ruteområdet 60,3 prosent.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Siv Meisingseth, informasjonssjef SAS Braathens, telefon 95 71 61 45

Latest news