Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens delvis frikjent i Asker og Bærum tingrett

September 20, 2006 14:34

Asker og Bærum tingrett har i dag avsagt dom i to saker Økokrim har anlagt mot SAS Braathens. Tingretten konkluderer enstemmig med at SAS Braathens ikke har gjort noe ulovlig i den såkalte Amadeus-saken. Derimot slår tingretten fast at SAS Braathens og en av selskapets medarbeidere har opptrådt i strid med markedsføringsloven i den såkalte E-postsaken.

– Både SAS Braathens og den berørte medarbeideren vil vurdere en eventuell anke i denne saken, sier konstituert adm. direktør Johnny Skoglund.

Den såkalte E-postsaken gikk i korthet ut på at en medarbeider hos SAS Braathens i april 2004 uoppfordret mottok en e-post fra en tidligere ansatt i reisebyrået BTI. Dokumentet inneholdt deler av et referat fra et møte mellom flyselskapet Norwegian og BTI. Økokrim utstedte forelegg mot SAS Braathens-medarbeideren og mot SAS Braathens som selskap for brudd på Markedsføringslovens bestemmelser (§ 7 jf § 17) om bedriftshemmeligheter og utnyttelse av disse.

Utgangspunktet for den såkalte Amadeus-saken var at ansatte i tidligere Braathens har hatt utvidet tilgang til data om Norwegians (NAS) billettbestillinger i bookingsystemet Amadeus. I forbindelse med et operativt samarbeid mellom NAS og Braathens ble Amadeus instruert av NAS om å åpne en slik tilgang. NAS lukket ikke tilgangen da samarbeidet med Braathens opphørte i desember 2002. Påtalemyndigheten hevdet at SAS Braathens har brutt straffelovens § 145, annet ledd om uberettiget adgang til data og straffelovens § 294 nr. 3 om uberettiget bruk av forretnings- eller bedriftshemmeligheter.

Tingretten mente at ingen av disse bestemmelsene var overtrådt.

-Disse sakene har i lang tid vært en belastning både for medarbeiderne det gjelder og for SAS Braathens som selskap, sier Johnny Skoglund. – Vår oppgave er å drive flyselskap og sørge for at våre kunder får et godt produkt. Det skal vi nå konsentrere oss om, uavhengig av spørsmålet om anke.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Johnny Skoglund, konst. adm. direktør SAS Braathens, telefon 95 87 39 79
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95 71 55 16

Latest news