Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens delvis frikjent i Asker og Bærum tingrett

September 20, 2006 14:34

Asker og Bærum tingrett har i dag avsagt dom i to saker Økokrim har anlagt mot SAS Braathens. Tingretten konkluderer enstemmig med at SAS Braathens ikke har gjort noe ulovlig i den såkalte Amadeus-saken. Derimot slår tingretten fast at SAS Braathens og en av selskapets medarbeidere har opptrådt i strid med markedsføringsloven i den såkalte E-postsaken.

– Både SAS Braathens og den berørte medarbeideren vil vurdere en eventuell anke i denne saken, sier konstituert adm. direktør Johnny Skoglund.

Den såkalte E-postsaken gikk i korthet ut på at en medarbeider hos SAS Braathens i april 2004 uoppfordret mottok en e-post fra en tidligere ansatt i reisebyrået BTI. Dokumentet inneholdt deler av et referat fra et møte mellom flyselskapet Norwegian og BTI. Økokrim utstedte forelegg mot SAS Braathens-medarbeideren og mot SAS Braathens som selskap for brudd på Markedsføringslovens bestemmelser (§ 7 jf § 17) om bedriftshemmeligheter og utnyttelse av disse.

Utgangspunktet for den såkalte Amadeus-saken var at ansatte i tidligere Braathens har hatt utvidet tilgang til data om Norwegians (NAS) billettbestillinger i bookingsystemet Amadeus. I forbindelse med et operativt samarbeid mellom NAS og Braathens ble Amadeus instruert av NAS om å åpne en slik tilgang. NAS lukket ikke tilgangen da samarbeidet med Braathens opphørte i desember 2002. Påtalemyndigheten hevdet at SAS Braathens har brutt straffelovens § 145, annet ledd om uberettiget adgang til data og straffelovens § 294 nr. 3 om uberettiget bruk av forretnings- eller bedriftshemmeligheter.

Tingretten mente at ingen av disse bestemmelsene var overtrådt.

-Disse sakene har i lang tid vært en belastning både for medarbeiderne det gjelder og for SAS Braathens som selskap, sier Johnny Skoglund. – Vår oppgave er å drive flyselskap og sørge for at våre kunder får et godt produkt. Det skal vi nå konsentrere oss om, uavhengig av spørsmålet om anke.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Johnny Skoglund, konst. adm. direktør SAS Braathens, telefon 95 87 39 79
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95 71 55 16

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here