Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens tilbakeviser påstand fra Økokrim

June 13, 2006 17:06

SAS Braathens tilbakeviser påstanden fra Økokrim om at selskapet på en utilbørlig måte skal ha utnyttet bedriftssensitiv passasjerinformasjon fra Norwegian Air Shuttle (NAS). Selskapet henviser til at ledelsen, straks det ble klart at det fantes en teknisk tilgang til NAS-informasjon, tok initiativ overfor det andre selskapet til at den ble stengt.

– Saken har sitt utgangspunkt i en regulær og lovlig avtale mellom NAS og tidligere Braathens, sier konstituert administrerende direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens.

– Dataene fra NAS hadde ingen kommersiell nytteverdi for SAS Braathens ut over det vi kunne tilegne oss på annet hold, påpeker han.

Tilgangen ble åpnet av NAS via bookingsystemet Amadeus i januar 2002, på et tidspunkt da NAS åpnet egen rute mellom Stavanger og Newcastle. Etter hvert som samarbeidet opphørte, ble ikke tilgangen stengt. Det skjedde på initiativ av ledelsen i SAS Braathens i november i fjor, som først da ble klar over at slik tilgang fantes. SAS Braathens-ledelsen tok umiddelbart kontakt med Amadeus for å få den stengt. Samtidig ble NAS-ledelsen informert og bedt om å gjøre det samme, i og med at NAS eide avtalen med Amadeus.

Terje Moe Gustavsen, personaldirektør i SAS Braathens, ledet den interne undersøkelsen som ble iverksatt etter at forholdet med tilgang til NAS-passasjerinformasjon ble kjent. De personer i SAS Braathens som hadde den tekniske tilgangen til informasjon fra NAS, har ikke oppfattet det som en særskilt tilgang, men som noe også andre flyselskaper hadde tilgang til.

– Etter at SAS Braathens ble etablert, har det kommet andre og mer hensiktsmessige informasjonskilder som brukes for å innhente samme type data. Blant annet informasjon fra Oslo Lufthavn Gardermoen er bedre systematisert og lettere tilgjengelig, sier Terje Moe Gustavsen.

Tilgangen SAS Braathens hadde til passasjerinformasjon fra NAS, ble kjent for ledelsen i SAS Braathens i forbindelse med Økokrims avhør av tre av selskapets ansatte i november 2005.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95715516

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here