Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens transporterte 8,8 millioner passasjerer i 2005

January 10, 2006 12:33

SAS Braathens transporterte i alt 624.000 passasjerer i desember. Det var 21.400 flere enn i samme måned året før, en økning på 3,6 prosent. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) var trafikkøkningen på 7,4 prosent, med en kapasitet (ASK) som var 2,6 prosent lavere enn for ett år siden. Kabinfaktoren ble forbedret med 5,6 prosentenheter til 60,2 prosent.

Innenrikstrafikken utviklet seg positivt også i desember, med en økning på 4,4 prosent til 487.100 passasjerer. I betalte passasjerkilometer var økningen på 5,9 prosent, samtidig som kapasiteten var 4,5 prosent lavere enn i desember 2004.

På Europa-rutene hadde SAS Braathens 109.300 passasjerer i desember. Det var 12,4 prosent flere enn ett år tidligere, og kabinfaktoren gikk opp fra 56,2 til 62,0 prosent. Mens ASK gikk opp med 3,1 prosent økte trafikken i RPK med 13,7 prosent på selskapets europeiske rutenett i desember.

Også desembertallene preges av produksjonsomleggingen som fant sted på de intraskandinaviske rutene for ett år siden. Omleggingen medførte at Scandinavian Airlines Sverige fikk en større del av trafikken mellom Oslo og Stockholm. I desember fløy SAS Braathens 27.600 passasjerer på denne strekningen, som var 29,1 prosent færre enn i desember 2004.

For hele året 2005 transporterte SAS Braathens 8.799.900 passasjerer, en økning på 0,3 prosent sammenlignet med 2004. Trafikkøkningen i betalte passasjerkilometer i perioden januar – desember 2005 var på 4,8 prosent, mens kapasiteten holdt seg uforandret fra året før. Kabinfaktoren på helårsbasis gikk opp med 2,9 prosentenheter til 63,3 prosent på hele rutenettet.

– Korrigert for produksjonen som vårt svenske søsterselskap overtok for ett år siden, hadde SAS Braathens ca. 200.000 flere passasjerer i fjor enn i 2004. Det er en veldig positiv utvikling, og viser tydelig at vi har truffet riktig i markedet både når det gjelder priser og produkt, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95 71 55 16
Siv Meisingseth, informasjonssjef SAS Braathens, telefon 95 71 61 45

Latest news