Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens transporterte 889 300 passasjerer i september

October 6, 2006 11:01

SAS-konsernets trafikktall for september 2006:
Fortsatt høye kabinfaktorer og god yield utvikling
SAS-konsernets flyselskap transporterte i september 3,6 millioner passasjerer hvilket er flere enn noensinne tidligere og 2,4% flere enn i september 2005. Kabinfaktoren var samtidig rekordhøy for september og var helt oppe i 73,9%, en økning med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

Spesielt sterk var veksten i det spanske markedet der Spanair fortsatte å ta markedsandeler. Blue1 i Finland og airBaltic fortsetter den sterke veksten. Også i Skandinavia har veksten vært stabil. Sterkest var utviklingen i det norske markedet.

– Trafikkveksten var stabil i september, og konsernets Europa-trafikk økte med 11 prosent. Det er også positivt at kabinfaktoren og yield stiger, sier Gunnar Reitan, administrerende direktør og konsernsjef.

For ytterligere informasjon om SAS konsernets trafikktall, vennligst kontakt
Sture Stølen, VP, SAS Group Investor Relations, tlf +46 8 797 1451

SAS Braathens transporterte 889 300 passasjerer i september
SAS Braathens transporterte 889.300 passasjerer på sitt ordinære rutenett i september. Det var 3,5 prosent flere passasjerer enn i samme måned i fjor. I betalte passasjerkilometer (RPK) var trafikkøkningen på 9,1 prosent, mens kapasiteten var 6,6 prosent høyere enn for ett år siden.

Den gjennomsnittlige kabinfaktoren gikk opp 1,6 prosentpoeng til 69,6 prosent. Hittil i år har SAS Braathens transportert 7,2 millioner passasjerer til, fra og innen Norge.

– Totalt sett ser vi at trenden fra de seneste månedene med bedre utnyttelse av den tilbudte kapasiteten holder seg også i september. Det sier konstituert administrerende direktør Johnny Skoglund i en kommentar. – Det bekrefter at omleggingene vi har gjort i form av enveispriser, kommersielle produkter som er tilpasset hva markedet etterspør og nye ruter har blitt godt mottatt.

På rutene i Norge hadde SAS Braathens 670.100 passasjerer i september, og det var 2,1 prosent flere enn i samme måned i fjor. Trafikkveksten i RPK var på 4,1 prosent, samtidig som kapasiteten var 1,2 prosent lavere enn året før. Kabinfaktoren for måneden ble 67,7 prosent – en økning på 3,5 prosentpoeng.

På de europeiske rutene kunne SAS Braathens i september notere en økning i antall passasjerer på 9,8 prosent til 182.300. I betalte passasjerkilometer var veksten på 16,0 prosent. Med en kapasitetsøkning på 18,1 prosent ble kabinfaktoren redusert med 1,3 prosentpoeng sammenlignet med september i fjor.

Trafikken på det intraskandinaviske ruteområdet gikk ned 0,5 prosent til 36.900 passasjerer, og RPK var 0,5 prosentenheter lavere i september i år enn i samme måned for ett år siden. Kabinfaktoren ble 65,1 prosent mot 68,0 prosent året før.

Inklusive charter transporterte SAS Braathens 940.300 passasjerer i september, eller 3,3 prosent flere enn i september 2005. Kabinfaktoren steg 0,3 prosentpoeng til 70,1 prosent.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95 71 55 16

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here