Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Braathens vant sak mot Konkurransetilsynet

July 28, 2006 14:33

Oslo tingrett har frikjent SAS Braathens i saken om ruten Oslo – Haugesund, der Konkurransetilsynet ila SAS Braathens en bot på 20 millioner kroner for angivelig å ha presset flyselskapet Coast Air ut av ruten. Tingretten har også tilkjent SAS Braathens dekning av saksomkostninger på ca. 4,7 millioner kroner.

– Dette er en gledens dag, konstaterer konst. administrerende direktør Johnny Skoglund i SAS Braathens i en kommentar. – Vi har hele tiden hevdet at vi ikke har brutt konkurranselovens bestemmelser i denne saken, og Oslo tingrett har gitt oss fullt medhold.

– For oss har dette vært en prinsippsak. Hvis Konkurransetilsynets holdning hadde blitt stående i denne saken, ville konkurransen i norsk luftfart blitt skadelidende. Det ville blitt vanskelig å drive konkurranse på like vilkår. I denne saken har fornuften seiret, sier Johnny Skoglund.

SAS Braathens stevnet staten ved Konkurransetilsynet etter at tilsynet hadde ilagt selskapet en bot på 20 millioner kroner for påstått misbruk av dominerende stilling på ruten mellom Oslo og Haugesund. Tilsynet påstod at SAS Braathens bevisst valgte å operere ruten uten lønnsomhet for å presse ut Coast Air.

Oslo tingrett har foretatt en inngående vurdering av SAS Braathens’ priser, kapasitet og strategier på den aktuelle ruten. Retten har etter dette ikke funnet noe ved SAS Braathens’ adferd som støtter Konkurransetilsynets påstander. Oslo tingrett fastslår at konkurranseloven er til for å beskytte konkurransen, ikke konkurrenter, og at det var Coast Air som ikke lyktes med å få den lønnsomheten de hadde satt seg som mål. Derfor måtte selskapet trekke seg fra ruten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95 71 55 16

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here