Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Group publicerar börsprospekt, tidsplan och prisintervall för börsnoteringen av Rezidor Hotel Group AB (publ)

November 13, 2006 07:00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras eller distribueras direkt eller indirekt i USA, Kanada, Australien eller Japan.

Prospekt publiceras

Prisintervall för erbjudandet: 43-52 SEK per aktie
Teckningsperiod för allmänheten i Sverige: 13–24 november 2006
Beräknad första handelsdag: 28 november 2006Den 26 oktober offentliggjorde SAS Group (”SAS”) att Rezidor Hotel Group AB (Publ) (”Rezidor”) planerade en notering på Stockholmsbörsen före årsskiftet. I dag offentliggör SAS att prospektet, med en tidsplan för börsnoteringen, nu publiceras och att prisintervallet är fastställt till 43–52 SEK per aktie. Beräknat utifrån medelvärdet i prisintervallet uppgår det totala marknadsvärdet för Rezidor till cirka 7,125 miljarder SEK (cirka 784 MEUR).

SAS har för avsikt att sälja hela sitt innehav i Rezidor i samband med erbjudandet. Erbjudandet att förvärva aktier riktas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och utlandet (”Erbjudandet”). Erbjudandet består av i) ett offentligt erbjudande till investerare i Sverige enligt ett svenskt börsprospekt, (ii) ett riktat skriftligt erbjudande till kvalificerade institutionella investerare (”qualified institutional buyers” – QIB) med stöd av artikel 144A i amerikanska Securities Act, samt (iii) ett riktat skriftligt erbjudande utanför Sverige och USA i enlighet med bestämmelse S i Securities Act. Courtage uttas ej.

UBS Investment Bank agerar som s.k. Global Coordinator i Erbjudandet. Credit Suisse, SEB Enskilda och UBS Investment Bank agerar gemensamt som s.k. Bookrunners.

Priset för Erbjudandet fastställs genom budgivning (s.k. bookbuilding) för institutionella investerare. Priset för allmänheten i Sverige kommer inte att överstiga 52 SEK per aktie. Efter processen med bookbuilding beräknas priset som fastställts i Erbjudandet kunna offentliggöras och handeln med Rezidors aktier inledas vid Stockholmsbörsen, vilket beräknas ske omkring den 28 november 2006.

Erbjudandet från SAS omfattar 84 783 762 aktier, vilket motsvarar cirka 56,5 procent av Rezidors totala antal utestående aktier och röster. Rezidor kommer inte att erhålla någon likvid från försäljningen av aktierna i Erbjudandet. SAS har beviljat Erbjudandets Bookrunners en option att sälja ytterligare 12 717 564 aktier (en s.k. övertilldelningsoption), vilket motsvarar cirka 8,5 procent av Rezidors totala antal utestående aktier och röster. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas inom 30 dagar från den dag handeln med aktierna inleds på Stockholmsbörsen. Aktierna ska täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

Under förutsättning att Erbjudandet genomförs i sin helhet och övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer det totala värdet av Erbjudandet att uppgå till 4 193–5 070 MSEK (cirka 461-558 MEUR).

Parallellt med Erbjudandet, men villkorat av Erbjudandets fullföljande, säljer SAS 15 000 204 aktier, vilket motsvarar 10,0 procent av Rezidors totala antal utestående aktier och röster, till Carlson Hotels Worldwide Inc. (”Carlson”), Rezidors andra nuvarande aktieägare och ett av USA:s största rese- och hotellföretag, till samma pris som fastställs i Erbjudandet. Carlson kommer därmed att öka sitt innehav från 25 till 35 procent av aktierna och rösterna i Rezidor före noteringen. SAS behåller inga aktier i Rezidor efter att Erbjudandet fullföljts givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

Det svenska prospektet finns tillgängligt på Rezidors hemsida www.rezidor.com och på SEB Enskildas hemsida – www.seb.se/prospekt från och med den 13 november 2006. Det finns också tillgängligt på Rezidors koncernledningskontor på Avenue du Bourget 44, B-1130 Bryssel, Belgien, på Rezidors huvudkontor på Hemvärnsgatan 15, 6 tr, Solna och hos SAS på Frösundaviks Allé 1 samt på kontor tillhörande Credit Suisse, SEB Enskilda och UBS Investment Bank.

Preliminär tidsplan
Publicering av börsprospekt 13 nov. 2006
Teckningsperiod för allmänheten i Sverige 13–24 nov. 2006
Bookbuilding för institutionella investerare 13–27 nov. 2006
Försäljningspriset i Erbjudandet offentliggörs och handeln inleds 28 nov. 2006

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Hans Ollongren, Informationsdirektör, Corporate Communications, tel. 070-997 19 50
Sture Stölen, chef för SAS Group Investor Relations, tel. 070-997 14 51

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. The materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations thereunder. There is no intention to register any portion of the offering in the United States of America or to conduct a public offering of Securities in the United States of America.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of the securities referred to herein in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

This communication if directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). Any investment activity to which this communication relates will only be available to and will only be engaged with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Latest news