Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-December 2005

February 9, 2006 08:00

• Omsättningen för helåret uppgick till 61 887 (58 093) MSEK, en ökning med 6,5%. För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 16 287 (14 945) MSEK, en ökning med 9%.

• Antalet passagerare ökade med 8% till 34,9 miljoner passagerare för helåret.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för helåret till6 117 (4 468) MSEK och för fjärde kvartalet till 1 505 (1 202) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter förbättrades med 1 815 MSEK och uppgick förhelåret till 114 (-1 701) MSEK och för fjärde kvartalet till 228 (-320) MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 418 (-1 833) MSEK samt för fjärde kvartalet till 573 (-395)MSEK.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 255 (-1 765) MSEK samt för fjärde kvartalet till 198 (-627) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden januari-december 2005 blev 13% (9%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen 1,06 (-10,70) SEK för helåret och för fjärde kvartalet 0,88(-3,71) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 70,02 (66,98) SEK.

 

Latest news