Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen Delårsrapport Januari-Mars 2006

May 4, 2006 08:00

• Omsättningen för perioden uppgick till 14 467 (13 016) MSEK, en ökning med 11,1%. Justerat för valuta ökade omsättningen med 6,1%.

• Antalet passagerare under första kvartalet ökade med 12,2% till 8,5 miljoner.

• SAS koncernens kabinfaktor ökade med 5,4 p.e. till 66,6% under första kvartalet 2006.

• Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för perioden till 219 (222) MSEK.

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter var i princip oförändrat och uppgick till -1 319 (-1 312) MSEK. Trots fortsatta kostnadsbesparingar och förbättrade kabinfaktorer i Scandinavian Airlines Businesses förbättrades inte resultatet främst beroende på sämre resultat i Subsidiary & Affiliated Airlines samt Airline Support Businesses.

• Scandinavian Airlines Businesses resultat före realisationsvinster och engångsposter förbättrades med 175 MSEK till -813 MSEK. Resultatet för första kvartalet 2006 är negativt påverkat av pilotkonflikten i januari med cirka 250 MSEK.

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 387 (-1 290) MSEK .

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -1 064 (-971) MSEK.

• CFROI för tolvmånadersperioden april 2005-mars 2006 blev 13% (10%).

• Resultat per aktie blev för SAS koncernen för första kvartalet -6,29 (-5,86) SEK. Eget kapital per aktie uppgick till 64,54 (70,63) SEK.

 

Latest news