Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen meddelar pris i erbjudandet och start för handeln i Rezidor Hotel Group AB (publ) på Stockholmsbörsen

November 28, 2006 07:02

Slutpriset i Erbjudandet ligger på 52 SEK per aktie, vilket motsvarar
ett marknadsvärde om 7,8 miljarder SEK.
Erbjudandet övertecknades ca 9 gånger.
För SAS koncernen ger affären ett kassatillskott på runt 5,7 miljarder
SEK[1]. SAS koncernen gör en realisationsvinst på omkring 4,7 miljarder SEK1.I dag meddelar SAS koncernen (”SAS”) priset på aktierna i Rezidor Hotel
Group AB (publ) (”Rezidor”) och att handel i aktierna på
Stockholmsbörsen inleds kl. 9.00 under kortnamnet ”REZT”. Efter en
bookbuildingprocess har priset i erbjudandet fastställts till 52 SEK per
aktie. Vid det erbjudna priset uppgår marknadsvärdet för Rezidor till
7,8 miljarder SEK (860 MEUR).

Erbjudandet omfattar sammanlagt 97 501 326 aktier[2] om
övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut, vilket motsvarar 65 procent
av det sammanlagda utestående aktiekapitalet och rösterna i Rezidor.
Erbjudandets sammanlagda värde, inklusive övertilldelningsoptionen,
uppgår till 5 070 MSEK. Vid sidan av erbjudandet har SAS avtalat att
sälja 15 000 204 aktier till Carlson Hotels Worldwide Inc, till samma
pris som i erbjudandet, mot en total ersättning av 780 MSEK. Carlson
kommer härigenom att öka sitt innehav i Rezidor från 25 till 35 procent.
Om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut kommer SAS inte längre
att äga några aktier i Rezidor. Om övertilldelningsoptionen däremot inte
utnyttjas fullt ut behåller SAS upp till cirka 8,5 procent av aktierna i
Rezidor.2

Erbjudandet, inklusive den eventuella övertilldelningen, tecknades cirka
9 gånger. Efter erbjudandet kommer Rezidor att ha cirka 4500 aktieägare.
Institutionella investerare kommer inledningsvis att inneha cirka 92
procent av aktierna i Rezidor och enskilda individer cirka 8 procent3.
Svenska investerare kommer inledningsvis att inneha cirka 25 procent av
Rezidor och utländska investerare cirka 75 procent[3].

Gunnar Reitan, tillförordnad vd och koncernchef för SAS koncernen,
kommenterar:
– Börsintroduktionen av Rezidor är en viktig milstolpe i vår strategi
att koncentrera oss på vår kärnverksamhet, flyget. För SAS koncernens
räkning tackar jag Kurt Ritter och hans team för att de under många år
skapat värde för SAS och önskar dem all framgång i framtiden som
börsnoterat företag.

Kurt Ritter, vd och koncernchef för Rezidor Hotel Group, kommenterar:
– Jag är glad över det mycket positiva gensvar vi fått från både
inhemska och internationella investerare som visar att de har tilltro
till Rezidors tillväxtutsikter. Vi ser också fram mot vårt nya liv
som börsnoterat företag och kommer att fortsätta genomföra vår strategi
till förmån för våra nya aktieägare.

UBS Investment Bank har fungerat som s.k. global co-ordinator för
Erbjudandet. Credit Suisse, SEB Enskilda och UBS Investment Bank har
agerat som s.k. joint bookrunners.

Finansiella effekter för SAS koncernen (proforma vid tredje kvartalet
2006)
Transaktionen kommer att väsentligt förbättra den finansiella positionen
för SAS koncernen. Soliditeten kommer att förbättras till cirka 28% från
22%. Den justerade skuldsättningsgraden kommer att förbättras med över
100 punkter till 1,80.

Tabellen nedan visar de finansiella effekterna för SAS[4] av Erbjudandet
och försäljningen av aktier till Carlson. Försäljningen bokförs vid
slutet av november 2006 och Rezidor kommer att dekonsolideras från SAS
Koncernens redovisning från och med december 2006.

30 övertilldelningsoptionen övertilldelningsoptionen
september, utnyttjas[5] utnyttjas fullt ut5
2006

SAS innehav i 75% 8,5% 0%
Rezidor
Kassatillskott, – 5 022 5 683
netto (MSEK)
Realisationsvinst – 4 099 4 675
(MSEK)
Finansiell 11 451 6 429[6] 5 7686
nettoskuld (MSEK)
Fin. nettoskuld 34 663 29 6416 28 9806
(inkl. leasing)
(MSEK)
Eget kapital 12 084 15 4986 16 0746
(MSEK)
Skuldsättningsgrad 0,95 0,416 0,366
Justerad 2,87 1,916 1,806
skuldsättningsgrad
Soliditet 22% 27%6 28%6

Finansiella nettoskulden, pro forma per den 30 september 2006 beräknas
minska med 5,7 miljarder SEK, givet att övertilldelningsoptionen
utnyttjas fullt ut. Detta innebär räntebesparingar för SAS koncernen
under 2007. De minskade räntekostnaderna kommer inte att till fullo
kompensera för minskade vinster och SAS koncernens resultat per aktie
2007 förväntas bli svagt utspädd.

SAS koncernen kommer att använda de likvida medlen från Erbjudandet och
försäljningen av aktier till Carlson för att stärka sin finansiella
ställning och följa sin planerade amortering av skulder. SAS koncernen
har inga planer på någon extra utdelning vid den här tidpunkten, men
styrelsen fattar slutligt beslut i frågan i februari 2007 i samband med
det ordinarie förslaget till utdelning vid årsstämman i april 2007.

SAS KONCERNEN INVESTOR RELATIONS
Vid ytterligare frågor, kontakta:
Hans Ollongren, direktör, Corporate Communications & Public Affairs 070-
997 19 50
Sture Stölen, ansvarig för SAS Group Investor Relations 070-997 14 51

The information contained herein is not for publication or distribution,
directly or indirectly, in or into theUnited States of America. The
materials do not constitute an offer of securities for sale in the
United States, nor may the securities be offered or sold in the United
States absent registration or an exemption from registration as provided
in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and
regulations thereunder. There is no intention to register any portion
of the offering in the United States of America or to conduct a public
offering of Securities in the United States of America.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell
or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of
the securities referred to herein in any jurisdiction in which such
offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration,
exemption from registration or qualification under the securities laws
of any such jurisdiction.
This communication is directed only at (i) persons who are outside the
United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in
matters relating to investments falling within Article 19(1) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to
whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of
the Order (all such persons together being referred to as “relevant
persons”). Any investment activity to which this communication relates
will only be available to and will only be engaged with, relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely
on this document or any of its contents.

————————————————————————
[1] Netto för uppskattade transaktionsavgifter och under förutsättning
att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut (se fotnot 2).
Inkluderar även försäljningen till Carlson.

[2] Erbjudandet omfattar 84 783 762 aktier. Därutöver har SAS givit de
s.k. joint bookrunners rätten att sälja upp till ytterligare 12 717 564
aktier, vilket motsvarar cirka 8,5 procent av Rezidors utestående
aktier. Rätten kan utövas inom 30 dagar efter den dag handeln med
aktierna inleds på Stockholmsbörsen och ska täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet

3 Procentandelarna gäller om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut
och exklusiva de 35 procent som ägs av Carlson.

[4] Netto för uppskattade transaktionsavgifter.
[5] Erbjudandet omfattar 84 783 762 aktier. Därutöver har SAS givit de
s.k. joint bookrunners rätten att sälja upp till ytterligare 12 717 564
aktier, vilket motsvarar cirka 8,5 procent av Rezidors utestående
aktier. Rätten kan utövas inom 30 dagar efter den dag handeln med
aktierna inleds på Stockholmsbörsen och ska täcka eventuell
övertilldelning i samband med Erbjudandet.

[6] Pro forma, den 30 september, 2006.

Latest news