Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2007

December 13, 2006 09:15

SAS koncernen kommer under 2007 att avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2006 2007-02-08
Årsredovisning 2006 2007-03-15
Delårsrapport jan-mar 2007 2007-05-03
Delårsrapport apr-jun 2007 2007-08-09
Delårsrapport jul-sep 2007 2007-11-08

Bolagsstämma
SAS AB’s ordinarie bolagsstämma planeras att äga rum den 17 april 2007.

Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2007 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 9 januari 2007). För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here