Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2007

December 13, 2006 09:15

SAS koncernen kommer under 2007 att avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2006 2007-02-08
Årsredovisning 2006 2007-03-15
Delårsrapport jan-mar 2007 2007-05-03
Delårsrapport apr-jun 2007 2007-08-09
Delårsrapport jul-sep 2007 2007-11-08

Bolagsstämma
SAS AB’s ordinarie bolagsstämma planeras att äga rum den 17 april 2007.

Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2007 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 9 januari 2007). För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news