Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för november 2006: Positiv utveckling men kostnadsåtgärder måste fortsätta

December 7, 2006 11:02

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,3 miljoner passagerare under november vilket är rekordhögt och 4,7% fler än november 2005. Kabinfaktorn under månaden uppgick till 66,4%, en nedgång med 1,4 procentenheter jämfört med föregående års rekordnivå.

Speciellt positiv var tillväxten i den finska marknaden där Blue1 fortsätter att ta marknadsandelar. airBaltic fortsätter den goda tillväxten. SAS Sverige hade en tillväxt på 4,9% samt förbättrad kabinfaktor. SAS Braathens hade en trafiktillväxt på 1,6%. SAS Danmark hade en något lägre kabinfaktor än föregående års rekordhöga nivåer.

– Trafikväxten var fortsatt god under november och antalet passagerare ökade till rekordmånga 3,3 miljoner. Det är mycket glädjande att den starka efterfrågan i marknaden fortsätter och att vi lyckas ha fortsatt höga kabinfaktorer, säger Gunnar Reitan t.f. VD och koncernchef för SAS koncernen.
– Utvecklingen är positiv men en väsentlig orsak till den fina utvecklingen och den starka yielden är en mycket god konjunktur. Det är därför nödvändigt att med full kraft fortsätta arbetet med kostnadssänkande åtgärder i kombination med nya kommersiella satsningar.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Ökad beläggning för SAS Sverige
Den totala produktionen för Scandinavian Airlines Sverige ökade i november. Beläggningen på samtliga linjer ökade med 2,3 procentenheter jämfört med november 2005 – från 67,4 procent till 69,8 procent.

– Nu kan vi se att passagerarantalet åter ökar för Scandinavian Airlines Sverige. Med bra erbjudanden och ökad flexibilitet har vi vunnit tillbaka resenärerna och expanderar för första gången på länge, säger Susanne Dahlberg, kommersiell chef för Scandinavian Airlines Sverige.

Kabinfaktorn på Scandinavian Airlines Sveriges inrikeslinjer ökade med 3,3 procentenheter till 72,0 procent. På europalinjerna var beläggningen i november 68,8 procent, en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med föregående år. På Scandinavian Airlines Sveriges intraskandinaviska linjer sjönk kabinfaktorn något från 68,6 procent till 67,0 procent – en minskning med 1,6 procentenheter. Den totala produktionen ökade i november med 1,4 procent jämfört med november 2005.

För mer information var god kontakta:
Susanne Dahlberg, Kommersiell chef, Scandinavian Airlines Sverige, tel +46 70 997 5074
Scandinavian Airlines Sveriges presstjänst, tel +46 8 797 3330

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here