Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för oktober 2006

November 7, 2006 11:04

SAS koncernens trafiktal för oktober 2006:
God passagerartillväxt och stärkt yieldutveckling

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,6 miljoner passagerare i oktober vilket är rekordhögt och 6,0% fler än i oktober 2005. Kabinfaktorn i oktober uppgick till 71,9%, en nedgång med 1,1 procentenheter jämfört med föregående års rekordnivå.

Speciellt stark var tillväxten i den spanska marknaden där Spanair fortsätter att ta marknadsandelar. Blue1 i Finland och airBaltic fortsätter också den starka tillväxten. SAS Braathens hade en tillväxt på 5,6% och SAS Sverige visade på rekordhög kabinfaktor. SAS Danmark har den högsta kabinfaktorn på europalinjerna.

– Trafikväxten var god i oktober och antal passagerare ökade till rekordmånga 3,6 miljoner. Det är positivt att kabinforn är fortsatt hög och yielden stiger, säger Gunnar Reitan, t.f. VD och koncernchef för SAS koncernen.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Fortsatt välfyllda flygplan på SAS i Sverige
Beläggningen på samtliga Scandinavian Airlines Sveriges linjer låg under oktober månad på 68,9 procent, en svag ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma period 2005. På de intraskandinaviska linjerna var beläggningen 70,0 procent, en ökning med 1,5 procentenheter.

På Scandinavian Airlines Sveriges europalinjer var beläggningen i oktober 68,7 procent, en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Beläggningen på inrikeslinjerna ökade med 0,7 procentenheter till 69,1 procent.

Den totala produktionen för SAS Sverige anpassades i oktober ned 2,8 procent (jämfört med oktober 2005).
Susanne Dahlberg, Kommersiell chef, Scandinavian Airlines Sverige, tel +46 70 997 5074
Scandinavian Airlines Sveriges presstjänst, tel +46 8 797 3330

Latest news