Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS konsernets trafikktall for august 2006:

September 7, 2006 11:02

Fortsatt høye kabinfaktorer og sterkere yieldSAS konsernets flyselskap transporterte i august måned 3,4 millioner passasjerer hvilket er flere enn noensinne tidligere og 4,3% flere enn i august 2005. Kabinfaktoren var samtidig rekordhøy for august og var helt oppe i 74,7%, en økning med 0,4 prosentenheter sammenlignet med i fjor.

– De nye forretningsmodellene med enveispriser og økt tilgjengelighet for lavprisbilletter har gitt oss en stabilt høyere kabinfaktor. Trafikkveksten er fortsatt sterk i de fleste av konsernets enheter sier Gunnar Reitan, Administrerende direktør og konsernsjef for SAS konsernet.

For ytterligere informasjon om SAS konsernets trafikktall, vennligst kontakt
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS Braathens transporterte 846.300 passasjerer i august

SAS Braathens transporterte 846.300 passasjerer på sitt ordinære rutenett i august. Det var en økning på 6,2 prosent i forhold til samme måned i fjor. Uttrykt i betalte passasjerkilometer var trafikkveksten på 11,5 prosent, mens kapasiteten var bare 6,7 prosent høyere enn året før. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden ble 70,4 prosent, en økning på 3,0 prosentpoeng.

På rutene i Norge fløy 622.500 passasjerer med SAS Braathens i august, som var 3,8 prosent flere enn i samme måned i fjor. I betalte passasjerkilometer (RPK) økte trafikken 5,7 prosent, samtidig som kapasiteten (ASK) ble redusert med 1,7 prosent. Flyene blir stadig fullere. I forrige måned lå kabinfaktoren på norsk innenriks på 70,9 prosent, opp 4,9 prosentpoeng fra august 2005.

På det europeiske rutenettet var august nok en måned der SAS Braathens kunne notere en betydelig økning i trafikken. Antall passasjerer økte 14,4 prosent til 182.900. RPK var 19,3 prosent høyere enn for ett år siden, mens ASK økte 18,5 prosent. Kabinfaktoren ble 69,8 prosent – 0,5 prosentpoeng høyere enn i fjor.

Antall passasjerer på de intraskandinaviske flygingene ble 40.900 i september, en økning på 9,3 prosent. Også i RPK var det tale om en vekst på 9,3 prosent i forhold til august i fjor, mens ASK var 3,1 prosent høyere. Kabinfaktoren økte med 4,1 prosentpoeng til 72,4 prosent.

– August-tallene viser at SAS Braathens har en fortsatt sterk utvikling på internasjonale ruter. Selv om vi økte kapasiteten ganske betydelig, klarte vi i svært stor grad å fylle flyene. Også i det norske innenlandsmarkedet fortsetter veksten. Kombinert med at vi reduserte kapasiteten bidro denne veksten til en høy kabinfaktor innenlands i august, en utvikling vi er meget tilfreds med sier konst. administrerende direktør Johnny Skoglund i en kommentar.

Medregnet charterproduksjonen transporterte SAS Braathens totalt 901.400 passasjerer i august, en økning på 6,3 prosent sammenlignet med august 2005.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95 71 55 16

Latest news