Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for oktober 2006: Positiv utvikling, men kostnadstiltak må fortsette

December 7, 2006 11:01

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 3,3 millioner passasjerer i november, et rekordhøyt antall og 4,7 prosent flere enn i november 2005. Kabinfaktoren i november var 66,4 prosent, en nedgang på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige års rekordnivå.

Spesielt positiv var veksten i det finske markedet, der Blue1 fortsetter med å ta markedsandeler. airBaltic fortsetter den gode tilveksten. SAS Sverige hadde en tilvekst på 4,9 prosent, og en bedre kabinfaktor. SAS Braathens hadde en trafikktilvekst på 1,6%. SAS Danmark hadde en noe lavere kabinfaktor en foregående års rekordhøye nivåer .

– Trafikkveksten var god også i november, og i antall passasjerer ble det satt ny rekord med 3,3 millioner. Det er svært gledelig at den sterke etterspørselen i markedet fortsetter, og at vi klarer å holde de høye kabinfaktorene, sier konstituert konsernsjef og administrerende direktør Gunnar Reitan.
– Utviklingen er positiv både når det gjelder trafikk og yield. Sterkt medvirkende til dette er imidlertid en god konjunktur. Derfor er det nødvendig å fortsette arbeidet med kostnadssenkende tiltak i kombinasjon med nye kommersielle satsninger, sier Gunnar Reitan.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451

SAS Braathens transporterte 809.100 i november

SAS Braathens transporterte 809.100 passasjerer på sitt ordinære rutenett i november, en økning på 2,0 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Uttrykt i betalte passasjerkilometer økte trafikken 1,6 prosent, mens kapasiteten var 2,1 prosent høyere enn i november 2005.

Gjennomsnittlig kabinfaktor for måneden ble 63,4 prosent, som var 0,3 prosentpoeng lavere enn året før. Hittil i år har SAS Braathens transportert 8.926.400 passasjerer i ordinær rutetrafikk. Inklusive charter ble antall passasjerer i perioden januar – november 9.334.200.

På rutene i Norge kunne SAS Braathens notere 637.800 passasjerer i november. Det var 2,1 prosent flere enn året før. I betalte passasjerkilometer (RPK) var økningen 3,2 prosent, samtidig som kapasiteten (ASK) ble redusert med 0,3 prosent. Det ga en kabinfaktor som var 2,1 prosentpoeng bedre enn i fjor og endte på 63,1 prosent.

Til og fra Europa transporterte SAS Braathens 134.900 passasjerer, mot 134.800 i november i fjor. Økningen var 0,1 prosent. RPK gikk ned 0,8 prosent, mens ASK var 6,2 prosent høyere enn året før. Dermed sank kabinfaktoren 4,6 prosentenheter, til 64,1 prosent.

På det intraskandinaviske ruteområdet fløy 36.400 passasjerer med SAS Braathens i november, en oppgang på 5,9 prosent. Den samme prosentvise økningen var det også i RPK, og ASK gikk opp marginalt med 0,1 prosent. Kabinfaktoren for måneden ble 60,2 prosent, som var 3,3 prosentpoeng bedre enn året før.

– Det er gledelig å registrere at den sterke markedsveksten til/fra og innen Norge har fotsatt også i november måned, og at vi evner å øke kabinfaktoren innenlands måned for måned, sier administrerende direktør Ola Strand i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, tlf 95715516

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here