Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS välkomnar förslag från EU kommissionen

December 20, 2006 12:19

SAS koncernen välkomnar det förslag som EU kommissionen idag presenterade om att flyget skall inkluderas i det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter. Systemet med handel av utsläppsrätter är det mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläpp på, samtidigt som det ger utrymme för tillväxt på ett ansvarsfullt sätt. En begränsande faktor är dock att det enbart inkluderar flygtrafik inom EU.

– Vi är nöjda med kommissionens förslag, men både från ett miljömässigt och ett konkurrensmässigt perspektiv är ett globalt system att föredra. Vi hade gärna sett ett sådant system från början, säger Niels Eirik Nertun, miljödirektör i SAS koncernen.

– Handel med utsläppsrätter är överlägset alla former av miljöskatter eller avgifter som enbart gynnar miljön på bekostnad av ekonomisk tillväxt , tillägger han.

SAS menar att när debatten om förslaget tar vid i EU:s ministerråd och i EU-parlamentet är det viktigt att man tar hänsyn till de effekter systemet får både för miljöeffektivitet och för samhällsekonomisk effektivitet. En önskvärd modell bör även ta hänsyn till bland annat teknologisk utveckling och hur långt flygplanen flyger.
SAS har under många år tagit en ledande roll inom flygets miljöarbete. Bland annat genom att bidra till forskning kring biobränslen, och initiativtagare till ett system för s.k. “gröna inflygningar” – ett försöksprojekt inom svenskt inrikesflyg.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Niels Eirik Nertun,,Miljödirektör SAS koncernen, + 47 95 71 78 12
Hans Ollongren, Informationsdirektör SAS koncernen, +46 8 797 1950
SAS AB är moderbolag till SAS koncernen, Nordens största börsnoterade flyg- och resekoncern, som erbjuder flygtransporter och flygrelaterade tjänster. Scandinavian Airlines, Spanair och Blue1 är medlemmar i världens största flygallians- Star AllianceTM. I koncernen ingår också flygbolagen Widerøe och airBaltic samt det delägda flygbolaget Estonian Air. I affärsområdet SAS Aviation Services ingår SAS Technical Services, SAS Ground Services, SAS Cargo och SAS Flight Academy.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here