Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Streik i flytrafikken - Norsk Kabinforening setter SAS Braathens på bakken

April 6, 2006 09:03

Norsk Kabinforening (NKF), som organiserer 1.070 kabinansatte i SAS Braathens, forkastet i morgentimene i dag Riksmeklingsmannens skisse til en løsning på tariffkonflikten. Dermed er det klart at en streik er et faktum, og mesteparten av SAS Braathens’ flyginger i Norge og internasjonalt blir med øyeblikkelig virkning innstilt på ubestemt tid.

Meklingen med SAS Braathens Kabinforening (SBK) med ca. 800 medlemmer pågår fortsatt.

NKF har markert at foreningen vil anse det som streikebryteri hvis SAS Braathens begynner å omdisponere kabinbesetninger. Det betyr at bare et fåtall ruter, hovedsakelig på Vestlandet og fra Trondheim og nordover, vil bli fløyet

– Jeg beklager dypt at vi bare er i stand til å tilby våre kunder et betydelig svekket trafikkprogram, selv om vi skal gjøre vårt beste for å få så mange fly som mulig på vingene.

– Det er oppsiktsvekkende at NKF har valgt å skape denne krisen, sier administrerende direktør Petter Jansen i SAS Braathens. Han påpeker at NKF takket nei til et tilbud kanskje ingen andre grupper i næringslivet vil komme i nærheten av i år, blant annet et lønnstilbud som ville innebære en samlet økning over det siste året på ca. 5%, samt en reduksjon av arbeidstiden med ca. én arbeidsuke.

Tilbudet fra SAS Braathens omfattet også endringer som ville ha gitt de kabinansatte langt bedre forutsigbarhet i med hensyn til arbeidstider og dermed større mulighet til å planlegge fritid.

Petter Jansen finner det også bemerkelsesverdig at NKFs leder John Lyng avviste forslaget fra Riksmeklingsmannen og SAS Braathens-ledelsen om å sende det siste tilbudet ut til uravstemning blant medlemmene.

– De kabinansatte som nå streiker, har en gjennomsnittslønn på godt over 400.000 kroner inklusive diett. For dem som har stått lengst i yrket dreier det seg om vel 500.000 kroner. Lønnen ligger opp til 25% over hva vår nærmeste konkurrent betaler sine kabinansatte, påpeker Petter Jansen, som legger til at lønnsglidningen for gruppen de to siste årene har vært på mer enn 8%.

I tillegg til en lønnsøkning på 10% krevde NKF at arbeidstiden ble satt ned fra 194 til 172 arbeidsdager i året – det vil si fem nye ferieuker. Det normale i arbeidslivet er 221 arbeidsdager i året. Et annet krav var en pensjonsordning med full opptjening ved fylte 55 år.

– Disse kravene har et omfang og en økonomi knyttet til seg som ville undergrave hele fundamentet for SAS Braathens hvis vi skulle ha gått med på dem, konstaterer Petter Jansen. – SAS Braathens utfører et vesentlig oppdrag for hele det norske samfunnet – hver eneste dag. Vi kan ikke, og vi skal ikke, legge inn årene. Vi skal komme oss gjennom dette så fort som mulig, og over i en situasjon hvor vi igjen nyder tillit i markedet. Men det forutsetter at NKF tar sitt ansvar alvorlig.

SAS Braathens vil nå permittere mange av sine ansatte som følge av streiken NKF har i verksatt.

Latest news