Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Svein Oppegaard ny HR-direktør i SAS Braathens

December 21, 2006 14:00

Svein Oppegaard er ansatt som HR-direktør i SAS Braathens. Han etterfølger Terje Moe Gustavsen, som av helsemessige årsaker har behov for å skru ned tempoet i en periode. Moe Gustavsen har derfor bedt om å få avløsning, og vil fratre sin stilling i SAS Braathens 1. januar 2007.

Svein Oppegaard overtar som ny HR-direktør i SAS Braathens i januar.

Den nye HR-direktøren i SAS Braathens er cand. jur. fra Universitetet i Oslo, og har vært dommerfullmektig, advokat og regiondirektør for NHO. Svein Oppegaard begynte i SAS i 1998, og var fra 2001 til 2005 personaldirektør i Norge. I SAS Braathens vil han ha ansvaret for leder- og organisasjonsutvikling, fagforeningsrelasjoner, HMS-arbeidet og personaladministrasjon.

Det siste året har Svein Oppegaard jobbet i konsernstaben i SAS, med et særskilt ansvar for å koordinere personalpolitikken i Norge. Han har samtidig hatt et oppdrag som personaldirektør for SAS Technical Services AB (STS).

Oppegaard har hatt styreverv i flere SAS-selskaper, er nestleder i NHO Luftfart og medlem av NHOs Arbeidsutvalg. Han er bosatt på Ringerike, er gift og har ett barn.

Terje Moe Gustavsen er av ledelsen i SAS Braathens bedt om å være en ressurs for selskapet frem til 1. mars 2007. Han har etter dette akseptert en faglig utfordrende stilling i NAVO for å styrke organisasjonens politiske arbeid.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95 71 55 16

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here