Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Amadeus-dommen endelig

December 21, 2007 14:40

Den såkalte Amadeus-saken er nå avgjort i Høyesterett, og retten har forkastet både Økokrims og SAS’ anke.SAS ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten. Selskapet anket saken inn til Høyesterett, og anken var rettet mot lovanvendelsen.

– Vi er skuffet over at Høyesterett ikke er enige i momentene i vår anke. Nå er imidlertid saken endelig avgjort, og vi forholder oss selvsagt til at dommen nå er rettskraftig, sier administrerende direktør Ola Strand.

Strand sier at saken har vært en belastning for alle involverte, og at SAS nå endelig skal legge denne straffesaken bak seg.

Fakta om Amadeus-saken
Amadeus er et globalt IT-system som brukes av flyselskaper og andre reiseaktører for å vise hvilke varer og priser selskapene tilbyr til kundene. Ansatte i Braathens hadde i en periode en utvidet tilgang i Amadeus til Norwegians (NAS) bookinger. Bakgrunnen var en avtale mellom NAS og Amadeus hvor NAS instruerte Amadeus om å gi Braathens tilgang med basis i et operativt samarbeid mellom NAS og Braathens. NAS terminerte ikke denne tilgangen da samarbeidet opphørte i desember 2002.
Kontaktinformasjon for journalister:
Kommunikasjonsdirektør Cathrine Foss Stene: 95 71 55 15

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here