Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bernhard Rikardsen lämnar SAS

January 8, 2007 15:00

Bernhard Rikardsen, koncerndirektör i SAS, lämnar SAS koncernen. Han är
för närvarande chef för Corporate Administration & Support vilket
innebär att han bl.a. är ansvarig för SAS-koncernens personalfunktion.

– Orsaken till att Bernhard Rikardsen lämnar sin tjänst är att jag
önskar en förnyelse inom bl.a. personalområdet, säger SAS koncernchef
Mats Jansson. Vi har därför efter en tids diskussion kommit fram till
att bästa lösningen är att vi går skilda vägar. Jag vill samtidigt tacka
Bernhard Rikardsen för värdefulla insatser för SAS under många år.

– När nu en ny verkställande direktör tillträtt har jag funnit
tidpunkten riktig att lämna min tjänst, säger Bernhard Rikardsen. Man
bör inte ha en sådan roll i alltför lång tid. Mina år i SAS har varit
utmanande och givande, speciellt i arbetet med decentralisering och
kostnadsreduktioner under de senaste årens ökande konkurrens. Jag önskar
den nya ledningen lycka till med att vidareutveckla SAS.

Svein Oppegaard, som är personaldirektör i SAS Braathens, kommer från
den 8 januari också att ha det tillförordnade ansvaret för Bernhard
Rikardsens funktioner inom personalområdet i SAS koncernledning.
Bernhard Rikardsens övriga funktioner fördelas internt i
koncernledningen.

SAS Group Corporate Communications

Latest news