Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Bernhard Rikardsen lämnar SAS

January 8, 2007 15:00

Bernhard Rikardsen, koncerndirektör i SAS, lämnar SAS koncernen. Han är för närvarande chef för Corporate Administration & Support vilket innebär att han bl.a. är ansvarig för SAS-koncernens personalfunktion.

– Orsaken till att Bernhard Rikardsen lämnar sin tjänst är att jag önskar en förnyelse inom bl.a. personalområdet, säger SAS koncernchef Mats Jansson. Vi har därför efter en tids diskussion kommit fram till att bästa lösningen är att vi går skilda vägar. Jag vill samtidigt tacka Bernhard Rikardsen för värdefulla insatser för SAS under många år.

– När nu en ny verkställande direktör tillträtt har jag funnit tidpunkten riktig att lämna min tjänst, säger Bernhard Rikardsen. Man bör inte ha en sådan roll i alltför lång tid. Mina år i SAS har varit utmanande och givande, speciellt i arbetet med decentralisering och kostnadsreduktioner under de senaste årens ökande konkurrens. Jag önskar den nya ledningen lycka till med att vidareutveckla SAS.

Svein Oppegaard, som är personaldirektör i SAS Braathens, kommer från den 8 januari också att ha det tillförordnade ansvaret för Bernhard Rikardsens funktioner inom personalområdet i SAS koncernledning. Bernhard Rikardsens övriga funktioner fördelas internt i koncernledningen.

SAS Group Corporate Communications

Latest news