Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut fattade på årsstämman 2007 i SAS AB

April 17, 2007 18:40

På årsstämman tisdagen den 17 april 2007 beslutades det i enlighet med valberedningens förslag om omval av samtliga styrelseledamöter i SAS AB: Egil Myklebust (styrelseordförande), Jens Erik Christensen, Berit Kjøll, Timo Peltola, Fritz H. Schur, Anitra Steen och Jacob Wallenberg.

Det beslutades att valberedningen ska bestå av sex ledamöter och arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2008 för beslut avseende ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och arvode till styrelsen, uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för arbete i styrelseutskotten, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till bolagets revisor samt valberedning inför årsstämman 2009.

Följande ledamöter valdes till valberedningen: Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten; Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten, Reier Søberg, Nærings- og
handelsdepartementet, för norska staten, Peter Wallenberg Jr för Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse, Henrik Michael Normann för Danske Bank, och Conny Karlsson för SEB Fonder.

Stämman beslutade att det inte skulle lämnas någon utdelning till aktieägarna för år 2006.
Också i övriga frågor fattade årsstämman beslut i enlighet med förslagen i kallelsen.

För ytterligare information
Sture Stølen, Head of Investor Relations, +46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here