Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Biometri lansert i Molde

June 22, 2007 13:09

SAS Norge har tatt i bruk fingeravtrykkslesere. Årø flyplass ved Molde er landets første hvor passasjerer kan bruke fingeren sin til kontroll av innsjekket bagasje.Landets første biometri-flighter har tatt av fra Molde Lufthavn Årø. Der skal SAS bruke sommeren til å teste hvordan de ansatte og passasjerene opplever systemet. Til høsten vil flyselskapet ta i bruk teknologien på alle norske flyplasser.

Frivillig tilbud
– Dette er nå et tilbud til passasjerer som ønsker en raskere kontroll. De som heller vil vise legitimasjon kan fortsatt gjøre det, sier informasjonssjef i SAS Norge Thomas Midteide.

SAS har vært ledende i å ta i bruk teknologi som gjør reisen mer effektiv for passasjerene. Bruk av SMS, e-post, Internett og automater for å sjekke inn er eksempler på dette. Som ved all annen ny teknologi vil passasjerene bruke litt tid på å bli vant til å bruke fingeren i stedet for identifikasjon.

Lagrer ikke fingeravtrykk
Hos SAS koples ikke bildet av fingeravtrykket mot noe register. Bildet som tas ved utgangen sammenliknes kun mot bildet som ble tatt av fingeren da passasjeren leverte bagasjen. Når reisen er avsluttet slettes hele filen med bildene av fingeren. Bildet vil aldri bli lagret i noe register.

Bakgrunn for bruk av biometri i SAS:
Myndighetene i Norge har pålagt flyselskapene å kontrollere alle som skal sjekke inn bagasje. SAS Norge skal ikke sjekke identiteten din, men er pålagt å sjekke at det er samme person som leverer bagasjen, som også går inn i flyet. For å gjøre dette raskest mulig har SAS Norge tatt i bruk bruke biometri, eller fingeravtrykkslesere.

En liten maskin tar et bilde av fingeravtrykket ditt når du leverer bagasje, og sammenlikner det med et tilsvarende bilde som tas når du går om bord i flyet. Når bildene er like er SAS sikre på at samme person har vært begge steder. Bildet av fingeravtrykket tas på få sekunder. Passasjeren slipper å lete etter identifikasjon, og SAS slipper å bruke tid på å sjekke denne. I det hele tatt er dette den raskeste og sikreste måten å gjennomføre myndighetenes sikkerhetskrav på.
SAS Norge er landets største flyselskap med 440 avganger i døgnet, og er et heleid datterselskap i SAS konsernet. Selskapet driver ruter i Norge, samt mellom Norge og det øvrige Europa. Årlig frakter SAS Norge om lag 10 millioner passasjerer. Resultatet for 2006 var 361 millioner kroner.

Latest news