Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ekonomisk effekter av att ställa Q400-flottan på marken

September 12, 2007 12:54

Scandinavian Airlines har idag beslutat att ställa hela sin Dash 8-400 (Q400) flotta, omfattande 27 plan, på marken efter de två olyckorna involverande landningsställ. Q400 flygplanet opererar idag på svensk inrikes, dansk inrikes, internationellt samt norsk inrikes genom dotterbolaget Widerøe. Totalt finns idag 27 Q400 plan inom SAS koncernen vilket utgör cirka 10% av koncernens flotta på totalt 301 flygplan.

I dagsläget är det inte möjligt att bedöma hur länge SAS Q400 flotta blir stående på marken. SAS koncernen kommer dock göra allting som är möjligt för att mildra de negativa konsekvenserna för passagerarna. Detta kan komma att ske genom att leasa in extra flygplanskapacitet, ändra nätverksstrukturen etc.

SAS koncernen estimerar resultateffekten till uppskattningsvis 10-15MSEK per dag. Detta inkluderar intäktsbortfall, fasta kostnader och negativa effekter för anslutande flyg.För ytterligare information kontakta Sture Stølen, IR chef, +46 8 797 1451

Latest news