Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Första steget i en ny samarbetsmodell

August 17, 2007 11:09

I ett brev till SAS VD och koncernchef, Mats Jansson, har fyra danska fackliga ordförande, representerande sina fackliga organisationer (CAU, DPF, LFF och LH) förklarat sin tillfredsställelse över att det nu presenterats en klar vision för verksamheten, och att engagerade och motiverade medarbetares insatser är en central förutsättning i arbetet med att bygga upp förtroendet mellan SAS och SAS kunder.

Föreningarna förklarar vidare att de aktivt och i positiv anda är beredda att arbeta för en total fredsplikt efter det att överenskommelser tecknats för 2007, och under den tid de är i kraft.

Ordföranden i klubbarna som organiserar SAS medarbetare inom SAS Ground Services och SAS Technical Services i Danmark har också anslutit sig till innehållet i brevet.

För att lyckas med målen inom SAS Strategi 2011 som lanserades i juni, är det en förutsättning att uppnå en kulturell förändring och en ny samarbetsmodell inom SAS koncernen.

– Jag välkomnar brevet “om en utsträckt hand”. Det är ett starkt initiativ och början på ett kulturellt genombrott i företaget och som kommer att leda till större stabilitet inom SAS, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.
– Det är ett första steg och ett genombrott till en ny samarbetsmodell mellan SAS och våra fackliga organisationer i Danmark.

“SAS skal leve av tilfredse kunder, og vi er indstillet på, at våres förste prioritet er at genopbygge kundernes tillid til og tilfredshed med SAS”, skriver föreningarna i sitt brev.
“Med den rette indstilling og vilje til samarbejde fra begge sider, er vi overbeviste om, att vi bevaeger os ind i en tid, hvor vi har et SAS uden strejker.”

Förutsättningarna och verkligheten har därmed förändrats i relation till ett tidigare beslut i år om att SAS trafik mellan Köpenhamn och Oslo respektive Köpenhamn och Stockholm enbart skulle flygas av SAS’ svenska och norska bolag.

Den ökade stabiliteten för våra kunder som initiativet leder till, gör det naturligt och logiskt för SAS att justera tidigare beslut, vilket nu innebär ett trafikprogram mellan Köpenhamn och Oslo respektive Köpenhamn och Stockholm med en relativt jämn fördelning i produktion (flygplan och besättningar) från både SAS Sverige, Norge och Danmark.

Koncernen uppnår genom det justerade beslutet en produktionsmodell som är en bra kombination av kundbehov och effektiv produktionsplanering.

För ytterligare upplysningar,

Hans Ollongren, SAS Group +46 70 997 19 50
Bertil Ternert, SAS Group +46 70 997 2081

SAS Group Corporate Communications

Bilaga : Brev från de fackliga organisationerna

Fotnot:
De sex föreningar som tagit initiativet är CAU (Cabin Attendants Union, Ekspeditionsarbejdernes klub, LFF (Luftfartsfunktionaererna), DPF (Dansk Pilotforening), Klub 537 (Flytekniker i SAS) och LH (Ledernes hovedorganisation)

Latest news