Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förundersökning inledd avseende Q400 händelserna

September 19, 2007 12:06

Åklagare i Stockholm har meddelat SAS att en förundersökning har inletts avseende misstanke om “framkallande av fara för annan”.
Förundersökningen har sin grund i de händelser som inträffade den 9 och den 12 september i Aalborg respektive Vilnius och där SAS-plan av typ Q400 var inblandade.
– Vi avvisar att det finns fog för åklagarens misstanke. Vi kommer naturligtvis att samarbeta med åklagaren och förse honom med all adekvat information, säger Hans Ollongren, kommunikationsdirektör i SAS. För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Ollongren, Kommunikationsdirektör , SAS Koncernen, +46 8 797 1950

SAS Group Corporate Communications

Latest news