Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

God konjunktur i kombination med nya affärsmodeller samt god kostnads- och kapacitetskontroll, gav ett förbättrat resultat

February 8, 2007 08:01

Nyckeltal från SAS koncernens delårsrapport idag:

• Resultat före realisationsvinster och engångsposter uppgick till 1 279 MSEK under helåret 2006, vilket är 1 165 MSEK bättre än föregående år.
• Resultat före skatt från kvarvarande och avvecklade verksamheter inklusive poster av engångskaraktär blev MSEK 4 936
• Engångsposter på 667 MSEK belastade resultatet och reavinster uppgick till MSEK 4 324
• Koncernens totala omsättning ökade med 9,5% till 60 777 MSEK.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

– Resultatet för 2006 är ett gott tecken, men nivån är för låg för att möta framtida investeringsbehov. Vi behöver därför fortsätta arbetet med effektiviserings- och intäktsåtgärder. Vi kommer att introducera nyheter för våra mest trogna kunder samtidigt som vi ska fortsätta erbjuda marknaden ett stort antal lågprisbiljetter.

För 2007 förväntas en fortsatt god tillväxt och för närvarande finns inga tecken på avmattning i konjunkturen eller på flygmarknaden. Osäkerhet kvarstår dock om styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news