Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Invitation til pressemøde

October 1, 2007 12:00

SAS planlægger torsdag den 4. oktober at trafiksætte de første Q400 fly, efter at de èt for èt gennemgår et omfattende inspektionsprogram, udskift af dele og testflyvninger.

I den anledning inviterer SAS til pressemøde onsdag den 3.oktober kl. 10.00.Pressemødet vil foregå i SAS-Hangar 3 i Københavns Lufthavn, hvor der også vil være Q400 fly.

Tilstede vil være koncernchef Mats Jansson, vicekoncernchef John Dueholm, flyvechef Ola Reinholdt og teknisk chef Geir Steiro.

————————————————————————

Vigtige praktiske oplysninger vedr. pressemødet og tilmelding:
Medbring legitimation med billede og cpr.nummer.

Adgang til hangar 3 kræver en passér-seddel. For at gøre udfærdigelsen af passér-seddel så effektiv som muligt, bedes du ved tilmelding til pressemødet opgive fulde navn og CPR-nummer. Tilmelding skal ske pr. mail til pernille.andersen@sas.dk senest tirsdag kl. 16.00

Adgang til Hangar 3 sker i bus. Opsamlingsstedet er den vestlige indgang til terminal 2 (ved havnekontoret). Herfra kører bussen kl. 09.15. Ved ankomst til hangarområdet vil alle forhåndstilmeldte få en forhåndsudfyldt passerseddel.

Specielt for TV/radio:
Kameraer, optageudstyr stativer og andet bedes medtaget i bussen, der kører 09.15.
Hvis du repræsenterer et medie, der måtte ønske at sende direkte fra pressemødet og derfor har brug for at få sendevogn med ind på området, bedes du ved tilmelding oplyse dette behov.

Generelt vedr. billedoptagelser:
I Hangar 3 er der tilladelse til at optage billeder for de medier, der er tilmeldt. Men der kan ikke filmes eller tages fotos udenfor hangar 3 uden særskilt tilladelse fra Københavns Lufthavne.

SAS Group Corporate Communications

Latest news