Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Kallelse till ordinarie årsstämma i SAS AB (publ)

March 19, 2007 08:55

Vänligen se bifogad kallelse till SAS AB:s ordinarie årsstämma tisdagen den 17 april 2007.

Kallelsen finns även tillgänglig på internet www.sasgroup.net

Med vänliga hälsningar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news