Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Myndigheterna: Säkerheten i SAS är tillfredsställande

November 21, 2007 09:31

– Det finns ingen grund för att generellt ifrågasätta säkerheten i SAS. Generellt är den flygsäkerhetsmässiga utvecklingen i företaget tillfredsställande, säger Kurt Lykstoft Larsen, direktör i Statens Luftfartsvesen i Danmark.

Den danska tidningen Jyllandsposten refererar i dagens nummer till den norska säkerhetsexperten Kjell Klevan, som hävdar att flygsäkerheten i SAS är i fara. Klevan har utarbetat en rapport efer att ett SAS-flyg slog stjärtpartiet i marken (tail strike) under start från Shanghai 2005. Tidningen refererar också till en annan händelse i Shanghai, där ett SAS-flyg lyfte med ett bränsleläckage i ena vingen.

Bägge händelserna är rapporterade till myndigheterna. Händelserna har behandlats där och är avslutade, och SAS har genomfört en rad åtgärder för att liknande händelser inte ska upprepas.

– Händelserna i Shanghai är unika och oacceptabla och de skulle aldrig ha ägt rum, men vi vill på det bestämdaste ta avstånd från Klevans uttalanden om att det generellt skulle finnas problem med flygsäkerheten i SAS, säger John Dueholm, vicekoncernchef och säkerhetsansvarig i SAS.

För ytterligare information v g kontakta:

Informationschef Bertil Ternert, SAS Corporate Communications +46 8 797 20 81

Latest news