Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny inriktning ska säkra framtiden för SAS

June 13, 2007 11:40

För att stärka SAS koncernens position som norra Europas ledande flygbolag har SAS styrelse beslutat att ge bolaget en ny inriktning. SAS ska koncentrera sig på kärnverksamheten – att flyga till, från och inom norra Europa som är hemma-marknaden där de viktigaste kundgrupperna finns. Där är också SAS marknadsposition starkast. Vissa enheter som Spanair, som inte hör till kärnverksamheten, avyttras. Resultat ska skapas för framtida investeringar och utveckling.– Flygmarknaden förändras snabbt. Vi vill ligga i främsta ledet vad gäller att ge kunderna den bästa servicen och de mest attraktiva priserna, säger SAS vd Mats Jansson. För att säkra vår utveckling och täcka våra framtida investeringsbehov måste vi fram till år 2011 få upp vinsten före skatt till cirka 4 miljarder svenska kronor per år och samtidigt sänka våra kostnader med 2,8 miljarder. Vi drar exempelvis ner på den centrala administrationen och flyttar huvudkontoret från Frösundavik så snart det är praktiskt möjligt.

– En ny samarbetsmodell med de fackliga organisationerna ska etableras. Vi måste bort från den strejkkultur som länge funnits i SAS. Vi måste tillsammans ställa oss bakom en ny kundorienterad affärskultur som utgår från kundernas behov, krav och förväntningar. Då säkrar vi vår framtid som ett starkt och oberoende flygbolag. Då får vi också möjlighet att genom vinstandelar och delägande ge medarbetarna del i det värde som skapas, säger Mats Jansson.
Konkurrensläget inom flyget förändras i snabb takt. Allt fler bolag pressar biljettpriserna för både privat- och affärsresor. SAS ska erbjuda marknadens mest prisvärda produkter med stor frihet för kunden att själv utforma innehållet. Vårt kundbemötande, vår punktlighet och regularitet ska vara bland de ledande i branschen. Utbudet av direktlinjer och avgångar ska utökas. Nytt upplägg för privatresor ska tas fram.

Genom den nya satsningen skapar SAS förutsättningar att under en fyraårsperiod växa på samtliga marknader och öka antalet passagerare med totalt 20 procent.

Flygverksamheten ska bedrivas av bolagen Scandinavian Airlines Danmark, Norge, Sverige samt International, Blue1, Widerøe, airBaltic och Estonian Air. Innehavet i övriga flygbolag, Spanair, bmi, och Air Greenland, avyttras.

Den framtida strukturen och roller för övriga verksamheter, såsom SAS Ground Services (SGS), SAS Technical Services (STS) och Terminalverksamheten inom SAS Cargo (Spirit) ska utvärderas. Syftet är att avgöra vilka delar av verksamheterna som SAS ska fortsätta att driva i egen regi och vilka delar som bör drivas av andra aktörer. Denna utvärdering sker under hösten i samråd med berörda medarbetare och övriga intressenter.

Beslutet om den nya inriktningen fattades av SAS styrelse den 13 juni. Förhandlingar/dryftelser med berörda fackliga organisationer inleds omgående. Åtgärderna bedöms kunna genomföras under 2007-2009.

Ny tid för presskonferens om SAS strategiplan är idag den 13 juni kl. 17.00 på SAS huvudkontor Frösundavik, Solna.

SAS Group Corporate Communications

Latest news