Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny kurs skal sikre fremtiden for SAS

June 13, 2007 12:06

For at styrke SAS koncernens position som Nordeuropas førende flyselskab har SAS’ bestyrelse besluttet at sætte en ny kurs for selskabet. SAS skal koncentrere sig om kernevirksomheden – at flyve til, fra og inden for Nordeuropa. Det er på dette hjemmemarked de vigtigste kundegrupper befinder sig, og det er også her SAS` markedsposition er stærkest. Visse enheder såsom Spanair, der ikke hører ind under kernevirksomheden, afhændes. Der skal skabes ressourcer til fremtidige investeringer, herunder også til at påbegynde en fornyelse af dele af flyflåden.

– Luftfartsbranchen er under hastig forandring, og SAS skal stå i forreste række, når det gælder om at give kunderne den bedste service og de mest attraktive priser, siger SAS’ adm. dir. Mats Jansson.

For at sikre SAS` udvikling og dække selskabets fremtidige investeringsbehov skal SAS frem til år 2011 øge overskuddet før skat til cirka 4 milliarder svenske kroner pr. år og samtidig sænke omkostningerne med 2,8 milliarder. SAS skruer for eksempel også ned for den centrale administration og flytter hovedkontoret fra Frösundavik, så snart det er praktisk muligt.

– Der skal også etableres en ny model for samarbejdet med de faglige organisationer. Vi skal væk fra den strejkekultur, der længe har været i SAS. Vi skal sammen bakke op om en ny kundeorienteret virksomhedskultur, der tager udgangspunkt i kundernes behov, krav og forventninger. Derved sikrer vi SAS` fremtid som et stærkt og uafhængigt flyselskab. Gennem overskudsdeling og medejerskab vil vi også give medarbejderne mulighed for at få del i den værdi, der skabes i SAS, siger Mats Jansson og fortsætter:
-Konkurrencesituationen inden for luftfartsbranchen er i hastig forandring. Stadig flere selskaber presser billetpriserne for både privat- og forretningsrejser. SAS skal tilbyde produkter til markedets mest fordelagtige priser med stor frihed til, at kunden selv kan udforme indholdet. Vores kundebehandling, punktlighed og regelmæssighed skal være blandt de førende i branchen. Udbudet af direkte ruter og afgange skal udvides ogder skal udvikles et nyt koncept for de private rejser.

Gennem den nye satsning skaber SAS forudsætninger for i løbet af en fireårig periode at skabe vækst på samtlige markeder og øge antallet af passagerer med i alt 20 procent.

Flyvirksomheden skal varetages af selskaberne Scandinavian Airlines Danmark, Norge, Sverige og, International, Blue 1, Widerøe, airBaltic og Estonian Air. Andelene i de øvrige flyselskaber, Spanair, bmi og Air Greenland, afhændes.
De øvrige virksomheders fremtidige struktur og rolle vil blive taget op til vurdering. Formålet er at afgøre, hvilke dele af virksomhederne SAS skal fortsætte med at drive i eget regi, og hvilke dele der bør drives af andre aktører. Denne vurdering sker i samråd med de berørte medarbejdere og øvrige interessenter.

Beslutningen om den nye kurs blev truffet af SAS’ bestyrelse den 13. juni. Der indledes straks forhandlinger/drøftelser med de berørte faglige organisationer. Foranstaltningerne menes at kunne gennemføres i løbet af 2007-2009.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here