Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny kurs skal sikre fremtiden for SAS

June 13, 2007 13:29

For å styrke SAS-konsernets posisjon som Nord-Europas ledende flyselskap, har SAS’ styre besluttet å gi selskapet en ny kurs. SAS skal konsentrere seg om kjernevirksomheten – å fly til, fra og innenfor Nord-Europa som er hjemmemarkedet, og der de viktigste kundegruppene befinner seg. Der er også vår markedsposisjon sterkest.Enkelte enheter, som Spanair, som ikke tilhører kjernevirksomheten, selges. Det skal skapes resultater for fremtidige investeringer og utvikling.

– Flymarkedet endres raskt. Vi vil ligge i forkant når det gjelder å gi kundene den beste servicen og de mest attraktive prisene, sier SAS’ adm. dir. Mats Jansson. For å sikre vår utvikling og dekke våre fremtidige investeringsbehov, må vi frem til år 2011 øke vårt resultat før skatt til cirka 4 milliarder svenske kroner per år og samtidig senke våre kostnader med 2,8 milliarder. Vi innskrenker for eksempel den sentrale administrasjonen og flytter hovedkontoret fra Frösundavik så snart det er praktisk mulig.

– En ny samarbeidsmodell med fagorganisasjonene skal etableres. Vi må bort fra den streikekulturen som lenge har eksistert i SAS. Vi må sammen stille oss bak en ny kundeorientert forretningskultur som tar utgangspunkt i kundenes behov, krav og forventninger. Da sikrer vi vår fremtid som et sterkt og uavhengig flyselskap. Da får vi også mulighet til å la medarbeiderne få del i de verdiene som skapes gjennom overskuddsandeler og deleierskap, sier Mats Jansson.
Konkurransen på flymarkedet er i rask endring. Stadig flere selskaper presser billettprisene for både privat- og forretningsreiser. SAS skal tilby markedets mest prisgunstige produkter, med stor frihet for kunden til selv å utforme innholdet. Vår kundebehandling, punktlighet og regularitet skal være blant de ledende i bransjen. Tilbudet av direkteruter og avganger skal trappes opp. Det skal utarbeides et nytt opplegg for privatreiser.

Gjennom den nye satsingen skaper SAS forutsetninger for å vokse på samtlige markeder gjennom en fireårsperiode og øke antallet passasjerer med til sammen 20 prosent.
Flyvirksomheten skal drives av selskapene Scandinavian Airlines Danmark, Norge og Sverige samt SAS International, Blue 1, Widerøe, airBaltic og Estonian Air. Eierinteressene i andre flyselskaper, Spanair, bmi, og Air Greenland, selges.

Den fremtidige strukturen og rollene til øvrige virksomheter, som SAS Ground Services(SGS), SAS Technical Services (STS) og Spirit, vil bli vurdert. Hensikten er å avgjøre hvilke deler av virksomhetene som SAS fortsatt skal drive i egen regi, og hvilke deler som bør drives av andre aktører. Denne vurderingen skjer i løpet av høsten i samråd med berørte medarbeidere og øvrige interessenter.

Beslutningen om den nye kursen ble truffet av SAS’ styre 13. juni. Forhandlinger/drøftelser med berørte fagorganisasjoner vil bli igangsatt snarest. Tiltakene anses å kunne bli gjennomført i 2007-2009.

SAS’ strategiplan vil bli presentert på en pressekonferanse i dag 13. juni kl. 17.00 på SAS’ hovedkontor i Frösundavik, Solna.

SAS Group Corporate Communications

Latest news