Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS anker Amadeus-dommen

October 4, 2007 12:00

SAS Norge har besluttet å anke Amadeus–dommen inn for Høyesterett. Borgarting lagmannsrett kom tidligere denne uken til en annen konklusjon enn Asker og Bærum tingrett, som tidligere har frikjent selskapet.- Vi anker saken inn for Høyesterett fordi vi mener at det ikke er foregått noe straffbart i denne saken. Det er for øvrig den samme konklusjonen som Asker og Bærum Tingrett kom til i fjor, sier administrerende direktør Ola Strand.

Fakta om Amadeus-saken
Amadeus er et globalt IT-system som brukes av flyselskaper og andre reiseaktører for å vise hvilke varer og priser selskapene tilbyr til kundene. Ansatte i Braathens hadde i en periode en utvidet tilgang i Amadeus til Norwegians (NAS) bookinger. Bakgrunnen var en avtale mellom NAS og Amadeus hvor NAS instruerte Amadeus om å gi Braathens tilgang med basis i et operativt samarbeid mellom NAS og Braathens. NAS terminerte ikke denne tilgangen da samarbeidet opphørte i desember 2002.

Asker og Bærum tingrett frikjente SAS i fjor, mens Borgarting lagmannsrett fant SAS Norge skyldig i noen av påstandene fra Økokrim.
——————
Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsdirektør Cathrine Foss Stene, 95 71 55 16
Mail: cfs@sas.noSAS Norge er landets største flyselskap med 440 avganger i døgnet, og er et heleid datterselskap i SAS konsernet. Selskapet driver ruter i Norge, samt mellom Norge og det øvrige Europa. Årlig frakter SAS Norge om lag 10 millioner passasjerer. Resultatet for 2006 var 361 millioner kroner.

SAS Norge har 62 fly, 54 av dem er Boeing 737, 6 er av typen Fokker50 mens 2 er av typen Avro70. SAS har 150 destinasjoner, og SAS Norge opererer 45 av disse direkte i og fra Norge. 17 av destinasjonene innenriks. Om lag 3500 medarbeidere arbeider i selskapet, som har sitt hovedkontor på Fornebu ved Oslo.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here