Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS genomför extra kontroller på sin flotta av Q400 flygplan utöver myndighetskrav

September 10, 2007 19:47

SAS kunder och medarbetare skall kunna lita på att flygsäkerhet är SAS första prioritet.

Efter söndagens olycka i Aalborg, där ett av landningsställen på ett flygplan av typ Q400 kollapsade vid landning, har därför SAS idag den 10 september haft diskussioner med flygplanstillverkaren Bombardier.

Tillverkaren har bekräftat att det som inträffade i Aalborg aldrig tidigare skett på den aktuella flygplanstypen hos något flygbolag i världen.

SAS genomför regelbundna kontroll- och underhållsprogram som uppfyller gällande myndighetskrav.
SAS har dock efter samråd med Bombardier, och trots att detta skall ses som en isolerad händelse, beslutat att genomföra ett antal extraordinära kontroller på landningsställen på hela vår flotta av Q400 flygplan, som ligger utanför myndighetskraven.

Med omedelbar verkan kommer därför en särskild inspektion av samtliga flygplan av den aktuella typen att genomföras. Arbetet igångsätts omedelbart. Samtliga flygplan beräknas vara inspekterade inom 4 dygn.

SAS bedömer att dessa extraordinära inspektioner, som nu genomförs i samråd med tillverkaren, inte kommer att påverka den planlagda trafiken.

Parallellt kommer de Skandinaviska luftfartsmyndigheterna, genom skandinavisk Tillsynskontor (STK) att kontinuerligt orienteras om programmet.

SAS Group Corporate Communications

Latest news