Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen erbjuder kunder möjlighet att kompensera koldioxidutsläpp

March 14, 2007 10:00

SAS kan nu erbjuda koncernens flygbolags kunder möjlighet att kompensera för koldioxidutsläpp i samband med flygresor.- Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra kunder denna möjlighet. Det är en del i SAS koncernens miljöstrategi och stämmer på ett bra sätt överens med huvudmekanismerna i Kyotoavtalet säger Mats Jansson, VD och koncernchef i SAS.

Från och med idag kan de kunder som vill kompensera sin klimatpåverkan gå in på SAS hemsida och komma vidare till en professionell leverantör där transaktionen sker. I ett första skede kommer kunderna att kunna kompensera för koldioxidutsläppen genom att välja att stödja olika projekt för hållbar utveckling, till exempel förnyelsebar energi. Gemensamt för alla projekt är att de har en dokumenterad, och av tredje part verifierad, reduktion av koldioxidutsläpp. I nästa steg, kommer kunderna även att kunna välja att köpa utsläppsrätter, så kallade Kyotokvoter.

Priset för att stödja projekten ligger på ca 15 euro per ton koldioxid. En typisk resa ToR Skandinavien – Europa genererar ca 300 kilo koldioxid och kostar ca 4, 50 euro.

SAS koncernen har valt samarbetspartnern The CarbonNeutral Company som är verifierade av revisionsbolaget KPMG. The CarbonNeutral Company har lång erfarenhet av att arbeta med koldioxidreducerande projekt och hållbar utveckling.

Möjligheten för kunderna att frivilligt kompensera för koldioxidutsläpp är en övergångslösning fram till 2011 då flyget kommer att omfattas av EUs kvothandelssystem, vilket SAS har varit en positiv förespråkare för.

SAS ser den frivilliga koldioxidkompensationen som en del av miljöarbetet. Det omfattar även utveckling av mer miljöanpassad teknik, egna åtgärder såsom bränslebesparingsprogram och “gröna inflygningar” samt arbetet med att skapa infrastrukturella förbättringar genom bland annat ett gemensamt flygledarsystem i Europa.

SAS koncernens ledning har även fattat beslutet att företagets egna tjänsteresor skall kompenseras för koldioxidutsläpp.

Läs mer på www.sasgroup.net eller www.flysas.com

SAS Group Corporate Communications
För ytterligare information, vänligen kontakta
Department for Sustainability & Environment
niels_eirik.nertun@sas.no telefon: +4795717812 eller martin.porsgaard@sas.dk telefon: +4532324136

Latest news