Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen erbjuder kunder möjlighet att kompensera sitt koldioxidutsläpp

March 14, 2007 10:00
>

– Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra kunder denna möjlighet. Det är en del i SAS koncernens miljöstrategi och stämmer på ett bra sätt överens med huvudmekanismerna i Kyotoavtalet säger Mats Jansson, VD och koncernchef i SAS.

Från och med idag kan de kunder som vill kompensera sitt koldioxidutsläpp gå in på SAS hemsida och komma vidare till en professionell leverantör där transaktionen sker. I ett första skede kommer kunderna att kunna kompensera för koldioxidutsläppen genom att välja att stödja olika projekt för hållbar utveckling, till exempel förnyelsebar energi. Gemensamt för alla projekt är att de har en dokumenterad, och av tredje part verifierad, reduktion av koldioxidutsläpp. I nästa steg, som lanseras senare under året, kommer kunderna även att kunna välja att köpa utsläppsrätter, så kallade Kyotokvoter.

Priset för att stödja projekten ligger på ca 15 euro per ton koldioxid. En typisk resa ToR Skandinavien – Europa genererar ca 300 kilo koldioxid och kostar ca 4,50 euro. Priset för utsläppsrätter kommer att följa gällande börspris.

SAS koncernen har valt samarbetspartnern The CarbonNeutral Company som är verifierade av revisionsbolaget KPMG. The CarbonNeutral Company har lång erfarenhet av att arbeta med koldioxidreducerande projekt och hållbar utveckling.

Möjligheten för kunderna att frivilligt kompensera för koldioxidutsläpp är en övergångslösning fram till 2011 då flyget kommer att omfattas av EUs kvothandelssystem, vilket SAS har varit en positiv förespråkare för.

– SAS ser den frivilliga koldioxidkompensationen som en del av miljöarbetet. Det omfattar bland annat kravställande på mer miljöanpassad teknik, egna effektiviseringsåtgärder såsom bränslebesparingsprogram och “gröna inflygningar”. “Gröna inflygningar” är en del av arbetet med att skapa infrastrukturella förbättringar genom ett nytt och gemensamt flygledarsystem i Europa säger Peter Viinapuu, vice VD Scandinavian Airlines Sverige.

SAS koncernens ledning har även fattat beslutet att företagets egna tjänsteresor skall kompenseras för koldioxidutsläpp.

Läs mer på www.sas.se eller www.sasgroup.net.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Department for Sustainability & Environment, niels_eirik.nertun@sas.no telefon: +4795717812 eller martin.porsgaard@sas.dk telefon: +4532324136.
Korta fakta om Scandinavian Airlines Sverige, dotterbolag inom SAS-koncernen:
Årspassagerare: Cirka 6 miljoner
Flygplan: 42
Medarbetare: 2500
Start/landningar: 300 per dag
Destinationer: 46, från och inom Sverige
Gröna inflygningar: Cirka 1000 sedan januari 2006
Scandinavian Airlines är idag det flygbolag som säljer flest lågprisbiljetter i Sverige.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here