Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens årsredovisning för 2006 godkänd

March 15, 2007 17:23

SAS koncernens och moderbolaget SAS ABs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 godkändes av styrelsen i SAS AB och offentliggjordes den 8 februari 2007.

Vid dagens styrelsemöte i SAS AB framlades och godkändes SAS koncernens och moderbolaget SAS ABs årsredovisning.

SAS koncernens styrelse föreslår för SAS AB:s årsstämma att utdelning ej lämnas för verksamhetsåret 2006.

Årsredovisningen för 2006, omfattande SAS koncernen, finns nu tillgänglig som .pdf på Internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Shareholders Meeting och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter.

Årsstämma

Årsstämman i SAS AB avhålls den 17 april 2007 kl 15.00 på SAS koncernens huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Aktieägare äger även rätt att delta på stämman från lokal i Köpenhamn (Radisson SAS Falconer) och i Oslo (Radisson SAS Plaza Hotel).

För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, + 46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS
www.sasgroup.net

Latest news