Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens årsredovisning för 2006 godkänd

March 15, 2007 17:23

SAS koncernens och moderbolaget SAS ABs bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 godkändes av styrelsen i SAS AB och offentliggjordes den 8 februari 2007.

Vid dagens styrelsemöte i SAS AB framlades och godkändes SAS koncernens och moderbolaget SAS ABs årsredovisning.

SAS koncernens styrelse föreslår för SAS AB:s årsstämma att utdelning ej lämnas för verksamhetsåret 2006.

Årsredovisningen för 2006, omfattande SAS koncernen, finns nu tillgänglig som .pdf på Internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Shareholders Meeting och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter.

Årsstämma

Årsstämman i SAS AB avhålls den 17 april 2007 kl 15.00 på SAS koncernens huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Aktieägare äger även rätt att delta på stämman från lokal i Köpenhamn (Radisson SAS Falconer) och i Oslo (Radisson SAS Plaza Hotel).

För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, + 46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS
www.sasgroup.net

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here