Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2008

December 14, 2007 12:13

SAS koncernen kommer under 2008 att avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2007
2008-02-06

Årsredovisning 2007
2008-03-03

Delårsrapport jan-mar 2008
2008-04-29

Delårsrapport apr-jun 2008
2008-08-14

Delårsrapport jul-sep 2008
2008-11-05

Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras att äga rum den 9 april 2008.

Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2008 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 9 januari 2008).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here