Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2008

December 14, 2007 12:13

SAS koncernen kommer under 2008 att avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2007
2008-02-06

Årsredovisning 2007
2008-03-03

Delårsrapport jan-mar 2008
2008-04-29

Delårsrapport apr-jun 2008
2008-08-14

Delårsrapport jul-sep 2008
2008-11-05

Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras att äga rum den 9 april 2008.

Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2008 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 9 januari 2008).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news