Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens säljer återstående ägarandel i Rezidor till Carlson Companies

May 25, 2007 15:02

SAS koncernen och USA-baserade Carlson Hotels Worldwide (“Carlson Companies”) har undertecknat ett avtal där Carlson idag köpt SAS koncernens 6,7% ägarandel i Rezidor Hotel Group AB (“Rezidor”) på totalt 10 117 200 aktier. Priset är baserat på den genomsnittliga stängningskursen under perioden 18-24 maj motsvarande 57,7 SEK per aktie eller en total summa på 584 MSEK. Efter transaktionen uppgår Carlsons ägarandel till 41,7% i Rezidor och SAS AB:s ägarandel till 0%.

SAS koncernens ägarandel på 6,7% var ett kvarvarande innehav från den framgångsrika börsnoteringen av Rezidor i november 2006. Som tidigare meddelat avsåg SAS koncernen att sälja innehavet vid lämplig tidpunkt efter en normal inlåsningsperiod på 6 månader.

Transaktionen kommer att ha en positiv kassaeffekt och påverkan på nettoskulden på ca 580 MSEK. Reavinsten uppgår till ca 500 MSEK för SAS koncernen.[1]

Transaktionen stängde den 25 maj 2007.

För ytterligare information kontakta Sture Stølen, IR chef, +46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

[1] Nettoeffekten på eget kapital blir 0 eftersom transaktionen tidigare är redovisad mot eget kapital enligt IAS 39.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here